15 december 2020, Middelharnis - De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 10 december jl voor de tweede maal gesproken over verruiming van de starterslening. Het college wil de verordening aanpassen. Echter, voor de PvdA, het CDA en de VVD gaat de aanpassing niet ver genoeg. "Een groot deel van de gemeenteraad (13 leden) steunde het voorstel van de PvdA, het CDA en de VVD. Helaas is dat niet genoeg om het voorstel door te laten gaan. Daar zijn 15 stemmen voor nodig. Jammer, voor de starters op de woningmarkt en spijtig voor de toekomst van het eiland."

Vervolg

Echter, voor de PvdA, het CDA en de VVD gaat de aanpassing niet ver genoeg. "De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Het kan hen helpen bij de aankoop van een woning. Het college wil de aankoopprijs van de woning verhogen. Zo komen meer starters in aanmerking. Het maximale bedrag van de lening wil het college gelijk houden aan 2013 namelijk 30.000,00 euro." Lees hieronder verder.

De regeling stelt daarnaast eisen aan het aantal jaren dat starters ingeschreven staan op het eiland of dat ze economisch gebonden zijn. Voor PvdA, CDA en VVD gaat het voorstel van het college niet ver genoeg.

"Willen we op Goeree-Overflakkee alle voorzieningen (kinderopvang, scholen, winkels, zorginstellingen, buurthuizen e.d.) kunnen doorgeven aan de volgende generatie dan hebben we meer inwoners nodig en moeten de eisen aan de starter minder streng zijn."

Het project Smart Water en de actieve eilandmarketing nodigt actief jongeren uit om op het eiland te komen wonen en werken. "Dat is ook hard nodig gezien het aantal vacatures o.a. in de zorg. Daar past vanzelfsprekend een ruimhartige en gastvrije starterslening bij."

"De Hoekse Waard heeft een gastvrije en eenvoudige regeling. Leeftijd (tm 36 jaar) en de voorwaarde dat het om de eerste koopwoning gaat zijn voldoende. Daarnaast willen de drie partijen dat het bedrag voor een lening wordt verhoogd van 30.000,00 euro naar 35.000,00 euro. Dat loopt meer in de pas met de hogere koopprijzen."

"Een groot deel van de gemeenteraad (13 leden) steunde het voorstel van de PvdA, het CDA en de VVD. Helaas is dat niet genoeg om het voorstel door te laten gaan. Daar zijn 15 stemmen voor nodig. Jammer, voor de starters op de woningmarkt en spijtig voor de toekomst van het eiland."