15 november 2020, Goeree-Overflakkee - Op donderdag 12 november jl. heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee gesproken over de begroting 2021-2024. Een begroting omgeven met veel onzekerheden door de coronacrisis. Een begroting die kritiek ondervindt van de Provincie. Het college zal dan ook in een volgende vergadering met een herstelplan komen. De PvdA heeft op vier hoofdthema’s Sport en Cultuur, Werken en Wonen gepleit voor het bieden van meer zekerheid en perspectief aan de burgers en ondernemers. Lees hieronder verder.

Vervolg

Wat de PvdA betreft is sport en bewegen een recht dat iedereen heeft. De gemeente zou in moeten zetten op integraal beleid. Hier horen bewegingsvriendelijke woonomgevingen bij en financiële steun voor degene die dat nodig hebben. De PvdA vindt dat de gemeente haar beleidsvoorstellen standaard zou moeten toetsen of ze bijdragen aan sport.

Cultuur is binnen de gemeente een stiefkindje. Ondanks alle mooie inspanningen op muziek en erfgoed. De PvdA ziet dan ook graag dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een museale functie voor de kunstenaars op het eiland.

Het hebben van werk is essentieel voor het gevoel van eigenwaarde, maar ook essentieel voor de economie. Werk hebben tegen een fatsoenlijk salaris, daar strijdt de PvdA al sinds haar oprichting voor. De gemeente zou in eigen huis ook nog eens kritisch naar de uitbesteding van werk kunnen kijken. De PvdA roept het college dan ook op om bij de aangekondigde heroriëntatie op de organisatie dit mee te nemen.

Over wonen is de PvdA kort. Graag ‘’bouwen, bouwen en nog eens bouwen’’. Voor starters, mensen met een laag en modaal inkomen en ouderen. Dit betekent meer sociale woningbouw mogelijk maken in samenspraak met de woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars. Ook bouwen om meer mensen aan het eiland te binden. Of om met Jan Schaeffer (oud PvdA wethouder) te zeggen ‘’In geouwehoer kun je niet wonen’’.

Wilt u uw mening kwijt over de PvdA inzet bij de Begrotingsraad 2021-2024 Overflakkee of over andere onderwerpen en wilt u die met ons delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie.

In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO.

Tekst PvdA G-O