Goeree-Overflakkee - Afgelopen donderdagavond 12 november 2020 vond er een digitale gemeenteraadsvergadering plaats. Groep Jan Zwerus deelt graag hun inbreng op de algemene beschouwingen: "Mevrouw de voorzitter, toen ik afgelopen zaterdagochtend op de Westdijk liep, heb ik vijf lege winkelpanden gezien. En ook was het niet druk om elf uur in de ochtend. Triest! En dan de sombere financiële, economische cijfers. In het tweede kwartaal van 2020 is het Bruto Binnenlands Product met 8,5% gedaald. Eind 2020 verwacht men een tekort van 68 miljard euro en dat hierdoor de totale overheidsschuld zal oplopen tot 491 miljard euro of tot 63,1% van het BBP." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Met deze negatieve statistieken en deze sombere tijden, valt er weinig zinnigs over de programmabegroting te zeggen. Dus moeten wij zeker nu voorzichtig met belastinggeld omgaan. Alle grote financiële projecten zoals het bouwen van een nieuw gemeentehuis en van een nieuw zwembad moeten voorlopig in de ijskast gezet worden. Ik geloof dat wij ook niet zullen ontkomen aan bezuinigen in de nabije toekomst. Dan zou ik u willen adviseren om eerst te bezuinigen op Smart Water, a waste of the tax payer’s money.

De gevolgen van de Corona crisis zullen behoorlijk wat maatschappelijke en economische gevolgen hebben maar wat ook de nodige maatschappelijke gevolgen zal hebben, is de hysterische oorlog van de klimaat maoïsten in Den Haag tegen het aardgas.

Deze klimaat maoïsten pretenderen de absolute waarheid in pacht te hebben, politiseren de rechtspraak en de wetenschap en controleren de staatsomroep. Dus krijgen de groene kabouters van een van de 82 belastinggeld slurpende milieuclubjes die wij in NL hebben, wel media aandacht en niet de bèta wetenschappers van Clintel die beweren dat de menselijke emissie van CO2 niet de oorzaak is van de klimaatverandering maar wel natuurverschijnselen zoals bijvoorbeeld de verandering van baan van de aarde om de zon.

Maar nu de feiten:

De alternatieve duurzame projecten voor aardgas zijn veel duurder qua investeringen en qua kosten. Dit veroorzaakt veel ontevredenheid en verzet bij de bewoners. Dit gebeurt nu al.

De bewoners van De Teuge, een woonwijk van 187 woningen op aardwarmte in Zutphen, klagen steen en been omdat de elektriciteitsrekening met honderden euro’s omhoog zijn gegaan.

In de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend moeten in de komende twee jaar 1276 gebouwen van het aardgas af en op het gemeentelijke warmtenet aangesloten worden en natuurlijk weer met een subsidie van 6.9 miljoen. De bewoners weigeren van het aardgas af te gaan omdat het warmtenet veel duurder is. Door druk van de bewoners heeft de gemeente de tweede fase uitgesteld.

Dus maak je borst maar nat voor de toekomstige bewoners van de waterstofwijk in Stad aan het Haringvliet en van de aardwarmtewijk Molenpolder in Oude Tonge en van andere aardwarmtewijken op ons eiland. Zowel voor aardwarmte als voor waterstof gebruikt men pompen en elektrische apparaten. En deze dure jongens zijn dol op de KWUurtjes. Op Waterstofgate.nl kunt u verschillende berekeningen zien dat ondanks de opbrengst van het aantal KWU van de zonnepanelen, de elektriciteitsrekeningen minimaal enkele honderden euro’s per maand omhoog gaan, zelfs met aftrek van de aardgas kosten.

Naast het verhaal van de hoge kosten, hoe wilt u mensen op Goeree-Overflakkee overtuigen dat aardgas de grote boosdoener is terwijl:

  • men in Duitsland 900 euro subsidie krijgt als men overstapt op aardgas.

  • In de V.S. zijn solar,wind and natural gas sustainable energy sources. In NL is aardgas niet duurzaam en in andere landen wel.

  • Op Greenpoint, pure fuels and energy, in Oude Tonge, verkoopt men LNG (liquified natural gas) en CNG (compressed natural gas). Aardgas is niet duurzaam maar vloeibaar aardgas wel.

Wat een gotspe! Begrijpt u het nog wel, mevrouw de voorzitter?

Mevrouw de voorzitter, ik wens u en uw medebestuurders veel sterkte en wijsheid toe in de verdere afhandeling van uw strijd tegen het aardgas op ons prachtig eiland. Waarom veel sterkte? Omdat de toekomstige bewoners van de aardwarmte woningen in de Molenpolder en de bewoners van de waterstof woningen in Stad zeer ontevreden zullen zijn over de hoge elektriciteitskosten. Ook zullen deze bewoners de politiek kwalijk nemen dat deze kosten nooit in de gemeentelijke voorlichting over duurzame projecten werden genoemd. Dit zal zeker maatschappelijke onrust veroorzaken.

Mijn dank mevrouw de voorzitter."

Tekst Groep Jan Zwerus.