Landelijk - Gemeenten met een noodlijdende culturele sector kunnen van 2 november 2020 tot en met 9 november 2020 (opnieuw) subsidie aanvragen. Na de eerste tranche van de Subsidieregeling noodsteun culturele sector is er nog circa €495.000 beschikbaar, van de (oorspronkelijke) €3 miljoen. De tweede tranche staat open voor gemeenten die in de eerste termijn subsidie hebben aangevraagd en die gezien de omvang van de schade méér nodig hebben dan het eerste aanvraagbedrag. Lees hieronder verder.

Meer schade bij vitale culturele instellingen

Bij veel gemeenten is hier behoefte aan. In deze eerste tranche van september 2020 konden gemeenten een vast bedrag aanvragen, gebaseerd op hun inwoneraantal.

De circa €495.000 die daarvan over is, bestaat uit het restbedrag voortkomend uit de vastgestelde bedragen van de eerste openstelling (€200.000) en de door enkele gemeenten niet aangevraagde bedragen (€295.000). Het budget wordt in deze tweede tranche verdeeld over de aanvragers naar rato van aantal inwoners, waarbij de gemeenten met de meeste inwoners voorrang krijgen. Er kan maximaal 75% van het bedrag uit de eerste tranche worden aangevraagd. Ook dit geld is bedoeld voor de vitale culturele instellingen in de gemeente.

Extra noodsteun

Bij de eerste openstelling hebben 42 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling noodsteun culturele sector. Gemeenten hebben ondertussen bericht gekregen over de afwikkeling van deze eerste subsidieverstrekking. De eerste aanvraagperiode was erop gericht om zoveel mogelijk gemeenten, en daarmee noodlijdende culturele instellingen, te ondersteunen. De tweede aanvraagperiode is gericht op gemeenten met culturele instellingen waar de omvang van de schade groot is. Zij kunnen hiermee extra noodsteun aanvragen.

Behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland

De cultuursector is in Zuid-Holland buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. De provincie Zuid-Holland zet zich graag in voor het behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Met deze regeling wil de provincie de Zuid-Hollandse culturele sector helpen. De provincie hoopt dat het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod van cultuur in Zuid-Holland hierdoor zoveel mogelijk in stand blijft.

Tekst Provincie Zuid-Holland