20 oktober 2020, Middelharnis - De gemeente Goeree-Overflakkee en het Diaconaal Maatschappelijk Werk hebben recent een inkoopcontract gesloten. De afspraak is dat het Diaconaal Maatschappelijk Werk 12 uur per week op Goeree-Overflakkee aan de slag gaat. Dit naast Kwadraad, de organisatie die voor alle gezindten maatschappelijk werk aanbiedt. Petra ’t Hoen, raadslid voor de PvdA heeft in de vergadering van 15 oktober jl. over de afspraak tussen de gemeente en het Diaconaal Maatschappelijk Werk vragen gesteld. Overigens bleek in de vergadering dat de gemeenteraadsfractie van de VVD schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het college heeft gesteld. Lees hieronder verder.

Vervolg

"De PvdA wilde o.a. van wethouder Bruggeman (Vkgo) weten wat de noodzaak is geweest om met het Diaconaal Maatschappelijk Werk een meerjarige overeenkomst te sluiten voor het aanbieden van psychosociale hulpverlening zonder eigen bijdrage?
Was er een leemte in het huidige aanbod van algemeen maatschappelijk werk? En wat is het beleid van het college als andere maatschappelijke groeperingen zich melden voor eigen maatschappelijk werk?
Petra 't Hoen was ook benieuwd waarom de gemeenteraad niet door de wethouder is geïnformeerd. Nu heeft de gemeenteraad dit uit de lokale kranten moeten vernemen.

Het college, bij monde van wethouder Bruggeman, heeft geen leemte vastgesteld in het aanbod. De wethouder ziet de afspraak als een klein contract naar voorbeeld van de Hoekse Waard. Als andere partijen zich melden, dan wordt de maatschappelijke relevantie getoetst. Op dit moment is het budget wel helemaal op.

Voor de PvdA was deze reactie onvoldoende. De PvdA ziet het algemeen maatschappelijk werk, voor iedereen toegankelijk met expertise voor alle gezindten, als de basis. De weg die het college lijkt te kiezen nl. versnippering vindt de PvdA risicovol.

Heeft u ideeën/opvattingen over dit onderwerp die u met ons wilt delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie. In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO."

Tekst PvdA Goeree-Overflakkee