Regio - Op woensdag 14 oktober 2020 was er de vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda stonden diverse bespreekstukken, waaronder: Najaarsnota 2020 en Beleidsuitgangspunten toerisme Zuid-Holland. Lees hieronder meer.

Najaarsnota 2020

De najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2020 en van de stand van de voorjaarsnota 2020.

Beleidsuitgangspunten toerisme Zuid-Holland

Er is behoefte aan provinciale kaderstelling op het gebied van toerisme. De ‘Startnotitie toerisme Zuid-Holland’ en een aantal specifieke thema’s bieden hiervoor voldoende gelegenheid. Ook kan de provincie daarmee een bijdrage leveren aan de negatieve effecten van de corona-crisis voor deze zwaar getroffen sector. Een concrete uitwerking hiervan is de ‘subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland’.

Online nakijken

Via de “webcast vergaderingen in oktober” op deze link naar staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering integraal volgen. De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden onder deze link naar staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2020/Provinciale_Staten_14_oktober_2020.

*Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams.