Goeree-Overflakkee - Het stoort PvdA-raadslid Petra 't Hoen dat na de schokkende uitkomst van het rioolwateronderzoek op Goeree-Overflakkee begin juli de gesprekken hierover pas maanden later op gang komen. Ze mist binnen de lokale politiek de urgentie als het gaat om de aanpak van het drugsprobleem. "De raadsleden zeiden toen ach en wee en gingen vakantie vieren." Lees hieronder het interview door verslaggeefster Sanne Waldekker van Rijnmond.nl en bekijk de video.

Vervolg

’t Hoen doet haar verhaal op de parkeerplaats van sportpark De Koepel in Oude-Tonge. Overdag verlaten, maar in de avonduren een plek waar drugs gedeald en gebruikt wordt door jongeren en oudere-jongeren. "Het zorgt voor overlast en iedereen weet ervan, maar er gebeurt niets”, verzucht de politica. Ze merkt bij collega’s in de raad een houding van 'ik zie het wel, maar ik zie het maar liever niet. Petra is al jarenlang actief binnen de politiek op het eiland, eerst voor de gemeente Oostflakkee en nu voor de fusiegemeente. Daarnaast werkt ze in het onderwijs. Regelmatig probeert ze de verslavingsproblematiek op de politieke agenda te krijgen. "Maar het is voor veel politici hier toch een ver van hun bed show."

Lees HIER het Rijnmond-artikel en bekijk de video met de hele reportage hieronder.

Lees HIER [video] Drugstest rioolwater Goeree-Overflakkee roept vragen op.

-- Reactie SGP Goeree-Overflakkee: "Fractievoorzitter Hendrik Herweijer reageert op bovenstaand artikel van RTV Rijnmond. Ook andere partijen hebben aangedrongen op snelle actie...Herweijer: Volgens het artikel heeft de SGP laten weten 'vakantie te hebben en hier nu niet verder op in te willen gaan'. Dat is niet waar. Ik ben anderhalve week geleden op het vaste nummer gebeld toen ik onderweg was van mijn vakantieadres naar huis. Degene die de telefoon aannam, heeft met de journaliste afgesproken dat zij diezelfde dag nog een keer zou bellen. Ik heb echter nooit meer iets gehoord...Los hiervan doet Petra 't Hoen de SGP en andere fracties geen recht door hun te verwijten dat zij t.a.v. de drugsproblemen een houding hebben van 'ik zie het wel, maar ik zie het maar liever niet'. En dat ook andere fracties dan de PvdA de urgentie terdege beseffen, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zo goed als alle fracties in de laatste vergaderingen voor het zomerreces hebben aangedrongen op spoedige en concrete acties.Laten we geen onnodige tegenstellingen creëren. Daar is de drugsproblematiek veel te verwoestend voor. Laten we zo veel mogelijk gezamenlijk een wending ten goede proberen te bereiken."