Middelharnis - De gemeente Goeree-Overflakkee bezit ca 70 ha landbouwgrond in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. Deze gronden zijn aangekocht ten behoeve van de gebiedsambitie Proeftuin voor Duurzame Ontwikkeling als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Noordrand. Met ingang van 1 januari 2021 wenst de gemeente invulling te geven aan deze gebiedsambitie. De pachtperiode is 3 jaar. Inschrijving kan op 1 of meer kaveldelen en tot 7 september 2020. Lees hieronder meer.

Doelstelling

De “Proeftuin voor Duurzame en Innovatieve landbouw Van Pallandtpolder” is een gebiedsontwikkeling waarbij aandacht is voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van landbouw en waarbij een directe koppeling tussen onderwijs, ondernemers en overheid in beginsel centraal staat. Een groen/recreatief routenetwerk vormt het landschappelijk kader.

Ambitie

De gemeente Goeree-Overflakkee wil duurzame innovatieve landbouw stimuleren door de landbouwgrond in de Van Pallandtpolder ter beschikking te stellen voor initiatieven die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hiermee verstevigen we de koploperspositie van Goeree-Overflakkee op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en ondersteunen we de landbouw in de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering door gebruik te maken van slimme innovaties. Door innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor boeren en tuinders en wordt de landbouw duurzamer. Hierbij kan het gaan om een nieuwe techniek, een nieuw product of de vernieuwing van een proces.

Inschrijving

Belangstellenden worden uitgenodigd via openbare inschrijving hun businessplan voor de Proeftuin aan de gemeente voor te leggen. Daarbij worden zij uitgedaagd te komen tot optimale innovatie, duurzaamheid en creativiteit op het gebied van landbouw. Een selectiecommissie zal de inschrijvingen toetsen aan de geformuleerde criteria. De toetsingscriteria zijn vooralsnog globaal geformuleerd. Aan de hand van de inschrijvingen zal ook voor de gemeente de Proeftuin-gedachte verder vorm krijgen.

Geliberaliseerde pacht

De pachtperiode is 3 jaar. De periode van verpachting loopt vanaf 1-1-2021 t/m 31-12-2023.

Het perceel landbouwgrond is verdeeld in 3 kaveldelen (A-B-C). Inschrijving kan op 1 of meer kaveldelen. De gemeente bepaalt de marktprijs voor geliberaliseerde pachtcontracten op basis van het ingediende businessplan met agrarisch bouwplan.

In de bijlagen vindt u de toetsingscriteria met indieningsvereisten, de voorwaarden voor verpachting, de verkavelingstekening en een beschrijving van het proces van inschrijving en beoordeling.

Inschrijftermijn

De inschrijftermijn voor geliberaliseerde pacht in de Van Pallandtpolder loopt van 21 juli tot 7 september 2020. Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier Pacht proeftuin Van Pallandtpolder.

Overzicht pachtpercelen

Overzicht pachtpercelen

Te downloaden: