Middelharnis - De eerste bijeenkomst van de gemeenteraad na de zomervakantie is de dialoogavond van donderdag 3 september 2020. "Tijdens deze avond worden onderwerpen beeldvormend toegelicht en kunnen raadsleden hun vragen stellen." Lees hieronder meer.

Vervolg

Gemeente: "De dialoogavond kunt u live volgen via deze link. Geïnteresseerde inwoners kunnen hierbij ook hun inbreng geven. Er zijn deze avond verschillende mogelijkheden voor inwoners beschikbaar voor deelname aan het gesprek over de onderwerpen.

Ook is het voor inwoners mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen contact opnemen met de griffie via e-mail: griffie@goeree-overflakkee.nl. Samen wordt naar een maatwerkoplossing gezocht voor de inbreng tijdens de dialoogavond."