Goeree-Overflakkee - Petra ’t Hoen (raadslid Partij van de Arbeid) dringt, middels het stellen van vragen aan het college, aan op het snel oppakken van preventie, zorg en nazorg/terugvalpreventie en handhaving rond verslaving aan roken, alcohol en drugs. "De PvdA raadsfractie van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft net als vele burgers van het eiland recent kennis kunnen nemen van de resultaten van het rioolwateronderzoek door bureau KWR." Lees hieronder verder.

Vervolg

"Het rioolwateronderzoek gaf nog eens scherp aan dat er alle reden is tot zorg. Op een aantal middelen is de score vergelijkbaar met andere gemeenten. Bij speed is de score erg hoog ten opzichte van andere gemeenten. Alle reden voor de PvdA om aan te dringen op een snelle integrale aanpak met aandacht voor terugvalpreventie.

Momenteel wordt gewerkt aan het beleidsplan voor verslavingspreventie, doch de PvdA ziet graag dat met de partners (w.o. degene met dagbestedings- en werkaanbod zoals de Mekkerstee, GoedVoorGoed, Faunapark etc.) nu al actie wordt ondernomen met name op terugvalpreventie. De recente informatie rondom de subsidieafwijzing van GoedVoorGoed riep dan ook vragen op.

Meedenken

"Heeft u ideeën/opvattingen over terugvalpreventie bij verslaving, of andere onderwerpen die u met ons wilt delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie. In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO."