29 juni 2020, Regio - Op vrijdag 26 juni organiseerden VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne gezamenlijk een digitale bijeenkomst over het thema arbeidsmarkt. Te gast was VVD Tweede Kamerlid Judith Tielen. "De arbeidsmarkt is een actueel onderwerp met thema’s als pensioenen, behoud van banen, de verzorgingsstaat of een toegankelijke arbeidsmarkt. Kortom: er was genoeg te bespreken...." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Waar voor de coronacrisis nog sprake was van een serieus tekort aan werknemers, is het nu de grote uitdaging om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Op de lange termijn is er de uitdaging om de alsmaar stijgende kosten van de publieke sector (bijvoorbeeld de zorg) te blijven dekken met steeds minder mensen. Door vergrijzing neemt het aantal arbeidskrachten namelijk af.

Hierbij kwam ook het onderwerp aan de orde dat veel vrouwen nog altijd deeltijd werken (gemiddeld 25 uur per week). Als bijvoorbeeld alle vrouwen in het onderwijs een uur per week meer zouden werken, dan zou het lerarentekort zijn opgelost. Maar ook meer economische zelfstandigheid voor vrouwen en meer gebruik van de talenten achter de voordeur speelt hierbij een rol. Wat is er nodig om te zorgen dat vrouwen meer uren willen en kunnen werken was de vraag.

Er was ook ruimte om zorgen te bespreken. Een student die het in deze tijd moeilijk vindt om een baan te vinden, de sollicitatieplicht voor ouderen terwijl je herhaaldelijk wordt afgewezen en de zorg of de overheid wel voldoende is voorbereid op een tweede coronagolf. Tot slot ging het ook over de mogelijkheden om armoede te bestrijden en om voldoende prikkels te blijven houden voor mensen om te werken."

Een samenvatting van de bijeenkomst is te vinden op vvdgo.nl.