Goeree-Overflakkee - Op dinsdagavond 16 juni heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid haar maandelijkse digitale inloopfractie gehad. "In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. In deze digitale inloopfractie is het onderwerp 'woningbouw op Goeree-Overflakkee' besproken. Op het eiland worden woningen gebouwd, maar deze zijn niet voor iedereen bereikbaar..." Lees hieronder verder.

Vervolg

"Sociale woningbouw en woningen met een midden-huur zijn er te weinig. Belangrijke woonsegmenten voor vakprofessionals in bijvoorbeeld de techniek, het transport, de verpleging en de politie. Mensen die bedrijven en instellingen op Goeree-Overflakkee hard nodig hebben.
Daarnaast, en niet minder relevant, is het beschikbaar krijgen van nultredenwoningen voor de groeiende groep ouderen op het eiland.

De vraag is welke instrumenten heeft de gemeente om de bouw van dit type woningen de komende jaren aan te jagen. En wat hebben we hiervoor van de provincie Zuid-Holland nodig."

De gemeenteraadsfractie van de PvdA gaat de komende maanden volop aan de slag om dit goed in kaart te brengen met als doel om meer sociale woningbouw en meer woningen met een midden-huur op Goeree-Overflakkee te realiseren, zodat een brede groep woningzoekenden terecht kan.
Voor de PvdA gaat het hierbij ook om duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld het herontwikkelen van leegstaande gebouwen naar sociale woningbouw o.a. met nultredenwoningen.

"De eerste stap die we op korte termijn maken is een verkennend gesprek op 30 juni (19.30 uur) met Anne Koning (PvdA), gedeputeerde met de portefeuille wonen, ruimtelijke ordening en recreatie & sport. Ben je lid van de PvdA en wil je mee doen aan dit gesprek laat het ons weten via facebookpagina PvdAGO.
Hierna zullen ook activiteiten rond het thema woningbouw worden georganiseerd waar we PvdA kiezers voor uitnodigen."

Meer informatie
"Heb je interesse en wil je ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO. De volgende fractie inloop gaan we na de zomervakantie plannen. Hou onze berichten op onze Facebook PvdAGO in de gaten."