26 mei 2020 Goeree-Overflakkee - Afgelopen dinsdagavond 19 mei heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid haar maandelijkse digitale inloopfractie gehad. In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. "De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Deze keer is door een bezorgde burger en actieve vrijwilliger op het eiland aandacht gevraagd voor bewoners die ondanks alle regelingen tussen de wal en het schip dreigen te vallen." Lees hieronder meer.

Vervolg

Aandacht voor bewoners die ondanks alle regelingen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. "Bijvoorbeeld degene die door het wegvallen van inkomsten de huur van hun woning niet meer kunnen betalen, waardoor huisuitzetting in beeld kan komen, of degene die net niet voldoet aan de criteria voor de voedselbank, maar deze voorziening wel heel hard nodig heeft. Verder gaat het om gezinnen die vanwege het thuiswerken ernstige belemmeringen ervaren in hun functioneren.

De PvdA-fractie zal via raadsvragen zich inzetten om het college uit te nodigen scherper inzicht te krijgen in dit vraagstuk en welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Verder beschikt de PvdA over een Ombudsteam waar inwoners met hun vragen terecht kunnen.

Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO. De volgende digitale fractie inloop is op 16 juni 2020 om 19:30 uur."