Goeree-Overflakkee - De VVD Goeree-Overflakkee heeft vragen gesteld aan het college over mogelijkheden om de horeca te ondersteunen. De sector is door de coronacrisis uitzonderlijk hard getroffen. De vragen richten zich op verruiming van de terrassen, regelingen rondom de precariobelasting en mogelijke andere opties. Voorzichtig komen er signalen dat terrassen van de horeca binnenkort weer open zouden kunnen. Dit binnen de geldende 1,5 meter-normen. Dit kan problemen opleveren voor ondernemers, indien zij dit binnen hun bestaande terrasoppervlak moeten doen. lees hieronder verder.

Vervolg

Voorzichtig komen er signalen dat terrassen van de horeca binnenkort weer open zouden kunnen. Dit binnen de geldende 1,5 meter-normen. Dit kan problemen opleveren voor ondernemers, indien zij dit binnen hun bestaande terrasoppervlak moeten doen. Bovendien is ook de binnenruimte dan nog niet in gebruik. Indien dit wel weer kan, zal ook dit bij veel bedrijven wellicht met minder tafels kunnen. Een tijdelijke verruiming van het terras kan een tegemoetkoming zijn van de horeca.

De VVD wil graag dat het college kijkt naar de mogelijkheid voor ondernemers om hun bestaande terras tijdelijk uit te breiden in de openbare ruimte. Hierbij denkt de VVD niet alleen aan terrassen in de bebouwde omgeving, maar ook aan terrassen op het strand voor strandpaviljoens. Ook wil de VVD weten wat de mogelijkheden zijn voor het toestaan van een tijdelijke buitenbar bij de horecabedrijven.

Daarnaast betalen ondernemers voor hun terras precariobelasting. De VVD wil van het college weten hoe daar mee om wordt gegaan dit jaar. Het terras kan immers een deel van het jaar niet gebruikt worden en ondernemers hebben het zwaar. Hoe kijkt het college naar gedeeltelijke of gehele kwijtschelding, teruggaaf of opschorting van precariobelasting? Daarnaast wil de VVD Goeree-Overflakkee weten welke andere mogelijkheden het college ziet om de horeca te ondersteunen, financieel danwel beleidsmatig.