Goeree-Overflakkee - "Het coronavirus zorgt ervoor dat iedereen wordt geraakt door de extra noodzakelijke maatregelen. Ondernemers (maar ook sportverenigingen en culturele instellingen) worden ook economisch hard geraakt nu zij hun deuren moeten sluiten, in afgeslankte vorm werkzaamheden uitvoeren of hun afzetmarkt verliezen." De VVD wil zonodig lokale maatregelen in aanvulling op de landelijke regelingen, indien blijkt dat deze onvoldoende zijn voor ondernemers om het hoofd boven water te houden. Lees hieronder meer.

Lokale maatregelen

Landelijk zijn er aanvullende regelingen aangekondigd om te zorgen dat bedrijven niet in de problemen komen, zoals werktijdverkorting of uitstel van de betaling van belastingen. De VVD Goeree-Overflakkee vindt "dat we ook op gemeentelijk niveau alles in het werk moeten stellen om getroffen ondernemers in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen."

Fractievoorzitter Addy Rijerkerk: “Deze crisis raakt ondernemers hard. We willen dan ook proberen te zorgen dat ondernemers hierdoor niet in de problemen komen. Als gemeente kunnen we daar onze bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door ook lokaal ondernemers uitstel te geven van betaling van lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting of OZB.”

Daarnaast wil de VVD Goeree-Overflakkee graag onderzocht hebben wat de mogelijkheden zijn om een corona-noodfonds op te zetten voor ondernemers die in de problemen komen en waarvoor de landelijke regelingen onvoldoende blijken te zijn. De VVD heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college.