Middelharnis - Lees hieronder het verslag van de laatst gehouden raadsvergadering van gemeente Goeree-Overflakkee: "Na het openen van de eerste raadsvergadering van dit jaar bracht de voorzitter in herinnering dat het nieuwe vergadermodel op 1 januari is ingegaan. Ze gaf aan dat de beeldvorming van de gemeenteraad buiten de raadsvergadering plaatsvindt, zoals tijdens de dialoogavonden waarvan de eerste op 30 januari plaatsvond." Lees hieronder verder over de oordeels- en besluitvormde fasen in de vergadering.

Indeling vernieuwd

Met het vaststellen van de agenda werd duidelijk dat de indeling van de raadsvergadering is vernieuwd. Het inspreken is verplaatst naar de dialoogavond en het behandelen van mondelinge vragen en ingekomen stukken gebeurt pas aan het einde van de raadsvergadering. Na het vaststellen van de besluitenlijst hadden enkele raadsleden vragen over punten de op de actielijst staan. Hierna volgde de raadsvoorstellen die op de agenda stonden.

Oordeelsvormende fase

Omdat de beeldvormende fase geen onderdeel meer uitmaakt van de raadsvergadering werd gestart met de oordeelsvormende fase. Deze bevatte echter geen raadsvoorstellen die behandeld dienden te worden. Daarom werd direct doorgegaan naar de besluitvormende fase van de vergadering.

Besluitvormende fase

In deze fase stonden twee voorstellen op de agenda. Eerst diende de gemeenteraad de geheimhouding te bekrachtigen die het college had opgelegd voor een aantal stukken die horen bij het voorstel voor de verkoop van de aandelen Eneco. Dit raadsvoorstel wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 20 februari a.s. De gemeenteraad stemde unaniem in met het bekrachtigen van de geheimhouding. Het laatste voorstel betrof de verordening personele geschillencommissie. Met de verordening werd unaniem ingestemd.

Na het behandelen van de raadsvoorstellen stond de beantwoording van de mondelinge vragen op de agenda. In totaal werden vijf sets vragen behandeld: De PvdA-fractie stelde vragen over de uitvoering van de Participatiewet en had bovendien vragen over de kosten van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De beantwoording daarvan nam wethouder Bruggeman voor zijn rekening. De vragen van de ChristenUnie over de regelgeving rondom consumentenvuurwerk werden beantwoord door de burgemeester. Op vragen van de VKGO-fractie over zwembad De Staver gaf wethouder Bruggeman antwoord, en op de vragen die VKGO stelde over de Wilheminabrug in Middelharnis kwam het antwoord van wethouder Markwat.

De ingekomen stukken voor de gemeenteraad riepen nog flink wat vragen op van de raadsleden. Na ruim drie kwartier vergaderen sloot de voorzitter de vergadering. Na een korte pauze waren er nog twee presentaties van het college, gevolgd door dialoog over het bewuste onderwerp. De eerste presentatie ging over de verkoop van de aandelen Eneco, en de tweede presentatie over de nota maatschappelijke participatie.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is te bekijken via goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. De volgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 20 februari 2020 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Dialoogavond

Op donderdag 30 januari werd de eerste zogeheten dialoogavond gehouden. Tijdens de dialoogavond vinden meerdere bijeenkomsten plaats over diverse onderwerpen. Tijdens de dialoogavond zijn inwoners van harte welkom en staat dialoog met de samenleving centraal.