7 februari 2020, Achthuizen - Op de redactie kwam een ingezonden brief binnen: "Wie regelmatig over de N498 rijdt, zal zeker het half afgebouwde huis aan de rand van Achthuizen opgevallen zijn. Dit huis staat al een aantal jaar in deze staat. Om maar gelijk de situatie te verklaren: dit huis is, zoals het daar staat, niet gebouwd volgens de vergunde voorwaarden en het bestemmingsplan; het staat daar dus illegaal...." Lees hieronder 'Ongelijkheid van behandeling door gemeentebestuur Goeree-Overflakkee'.

Vervolg ingezonden brief

"De bouw is in 2017 begonnen en op een gegeven moment werd het voor de omwonenden duidelijk dat het huis niet gebouwd werd volgens de vergunde voorwaarde. Het huis werd namelijk wel heel dicht bij de erfafscheiding gebouwd. Na deze constatering hebben de omwonenden de gemeente ingelicht. Die is namelijk de vergunningverlenende partij die ook als taak heeft het houden van toezicht en het handhaven wanneer er afwijkend wordt gebouwd. Gezien de vorderingen van de bouw kan je dan wel stellen dat deze taken door de gemeente niet adequaat zijn uitgevoerd. Maar ok, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is het spreekwoord.

Wat er vervolgens gebeurt, is eigenlijk zorgelijk voor de inwoners van deze gemeente. Er worden wel veel heen en weer gesprekken gevoerd en er vinden locatie bezoeken plaats, maar toch laat het gemeentebestuur de situatie escaleren naar de rechterlijke macht door haar verantwoordelijkheid bij deze niet te nemen. Hierbij bekruipt je toch het gevoel van ongelijke behandeling door het gemeentebestuur. Als u en ik bijvoorbeeld een schutting of hekwerk niet op de juiste plek plaatsen, zijn ze er, ondersteund met foto's, als de kippen bij om vervolgens wel handhavend op te treden. De vraag is nu; waar komt dit verschil in behandeling vandaan?

De voorzieningsrechter heeft zijn oordeel over deze beschreven casus snel klaar; het huis staat er illegaal. Dus moeten alle bouwactiviteiten gestopt worden en is het aan de gemeente om hierbij handhavend op te treden. Ja, maar dit was al bekend toch? Met dit verschil dat nu de omwonenden flink op kosten zijn gejaagd, het gemeentebestuur weer een hoeveelheid gemeenschapsgeld heeft verspild en de rechterlijke macht onnodig belast is. Dus de rechterlijke macht heeft gesproken! Misschien dat B&W nu dan wel hun verantwoordelijkheid nemen? Ze worden er namelijk rijkelijk voor betaald denk je dan.

Maar nee, de partijen komen er niet uit en wederom laten B&W deze situatie voor een tweede keer beoordelen door de rechter. Wat? Weer naar de rechter, weer gemeenschapsgeld gebruiken omdat je het zelf niet kan oplossen, weer de omwonenden op kosten jagen, weer het gerechtelijk apparaat onnodig belasten? Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Is het onbekwaamheid, is het vriendjespolitiek, een grote mate van zelfgenoegzaamheid of een combinatie van deze? (Voor degene die niet weet wat zelfgenoegzaamheid is: het is een beroepsziekte waar voornamelijk bestuurlijke ambtenaren last van hebben). De rechter doet wederom zijn uitspraak, het laat zich niet moeilijk raden wat deze is. Het huis staat er illegaal, er mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden en het is aan de gemeente om hierop te handhaven en oplossingsgericht te acteren (zeg maar doen waar je voor betaald wordt).

Zoals hierboven weergegeven, is er dus een duidelijke andere behandeling door de gemeente als je illegaal een hekwerk plaatst of wanneer je illegaal een huis bouwt. Het verschil van behandeling wordt waarschijnlijk gedreven door geld. En dat maakt het dat we hier te maken hebben met sociale ongelijkheid.

Begin dit jaar komt B&W met een oplossing, eigenlijk een hele simpele. Want hoe maak je wat eerst illegaal is vervolgens legaal? Juist ja, door de regels aan te passen! Helemaal niet afbreken of een compromisoplossing, maar gewoon door wat begon als een illegaal bouwwerk vervolgens te legaliseren. Maar nu wordt het toch echt zorgelijk! Nadat omwonenden op kosten zijn gejaagd, er veel gemeenschapsgeld is verspild en het landelijk rechterlijk apparaat onnodig is belast, gaan B&W van deze gemeente in haar geheel deze illegale bouw legaliseren door de regelgeving hiervoor speciaal (o.a. het bestemmingsplan) aan te passen.

Dit beleid dient toch wel op zijn minst kritisch beoordeeld te worden door de gemeenteraad, want is dit de manier om met bewoners om te gaan en zorgt een dergelijke bestuurlijke aanpak niet voor een precedent? (ja sommige mensen zien hierin misschien kansen liggen).

Voor het gemeentebestuur is het ook raadzaam om toelichting te geven op het handelen en de uitkomst van deze casus. Want je wilt toch niet dat mensen denken dat deze beslissing voornamelijk om financiële redenen is genomen en normale maatschappelijke christelijke sociale principes daarvoor aan de kant zijn gezet? Je wilt toch niet dat mensen denken dat het hele proces en uitkomst bedoeld is om de eigen fouten en onbekwaamheid te maskeren en dat daarbij de (financiële) rekening bij de omwonenden wordt gelegd. Dat wil je toch niet?"

---------------------

Zoals u van Koole Media Service gewend bent, is de andere partij, in dit geval gemeente Goeree-Overflakkee, om een reactie op deze brief gevraagd. Reactie gemeente: "We zullen inhoudelijk verder niet reageren op deze publicatie."