23 januari 2020, Middelharnis/Breda - Donderdag 16 januari bezocht een flinke delegatie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de raadsvergadering in Breda: het Bredaas beraad. De gemeenteraad van Breda gaf de raadsleden deze avond een kijkje in hun lokale, politieke keuken. Lees hieronder een verslag.

Bredaas beraad

Het Bredaas beraad werkt met parallelle sessies tijdens de raadsvergadering, waarbij veel aandacht is voor inbreng van de inwoners die betrokken zijn bij een onderwerp. Dat is juist ook de wens van de raadsleden van Goeree-Overflakkee: in kleinere groepen in gesprek gaan met betrokkenen bij een specifiek onderwerp en zo vanuit diverse invalshoeken inzichten verwerven die bijdragen aan de beeldvorming van de raadsleden.

Voordelen

Dit heeft voordelen voor de inwoners, die meer ruimte krijgen om hun mening te geven en mee te denken. En ook voor raadsleden om vanuit een breder perspectief (met meer en meer diverse informatie) tot een afgewogen besluit te kunnen komen.

Dialoogavond

Deze maand introduceert de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de Dialoogavond, om invulling te geven aan meer interactie in de beeldvorming van de raadsleden. De dialoogavond is een avond waarop de raadsleden zo breed mogelijk worden geïnformeerd over de geagendeerde onderwerpen. Waar mogelijk worden betrokkenen uitgenodigd om mee te praten en te denken. De eerste dialoogavond is gepland op 30 januari, de agenda is te vinden in de Vergaderkalender. De volgende dialoogavond is op 5 maart.

Hamerraad

De raadsvergadering in Breda startte bijzonder genoeg met een “Hamerraad”, waarbij in een kwartier tijd diverse raadsbesluiten werden afgehamerd. Hierbij waren alle raadsleden aanwezig. Daarna verspreidde men zich over drie ruimten in het prachtige stadhuis, waar tijdens de avond in totaal negen agendapunten uitgebreid werden besproken.

Raadsactiviteit

Voor Goeree-Overflakkee is naast de dialoogavond ook de raadsactiviteit nieuw. De raadsleden gaan op deze donderdagavond “de raadzaal uit” om inzichten, leermomenten en ervaringen op te doen. De werkbezoeken en kernbezoeken van de gemeenteraad staan hier los van, die blijven de raadsleden ook gewoon brengen.

Volgende raadsactiviteit

Het leerzame bezoek aan de gemeenteraad van Breda was de invulling van de eerste raadsactiviteit. De tweede raadsactiviteit is gepland op 13 februari. Dan zijn de raadsleden in Ons Huis in Herkingen om alle ruimte te bieden voor een kop koffie en een goed gesprek met inwoners. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! Nadere informatie over deze avond en de nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad, is te vinden op goeree-overflakkee.nl.