14 januari 2020, Regio - Op woensdag 15 januari aanstaande wordt in de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta, Branco Winkels (24) uit Rotterdam-Hoogvliet beëdigd. Door verhuizing van Hans Wink uit Zwijndrecht ontstaat in de CDA fractie een vacature. De CDA-fractie betreurt het vertrek van een kundige bestuurder maar is verheugd met de jonge opvolger. Lees hieronder meer.

Vervolg

"De wens van lijstrekker Leo Stehouwer om te verjongen in het waterschapsbestuur krijgt hiermee invulling. Stehouwer: ‘CDA Hollandse Delta beschikt na de wissel over de jongste waterschapbestuurder van Nederland’ Ondanks zijn jonge leeftijd beschikt Branco over veel bestuurlijke ervaring, zo heeft hij meer dan vijf jaar zitting in de gebiedscommissie Hoogvliet en is actief in tal van andere besturen."