Sommelsdijk - VVD Goeree-Overflakkee organiseert sinds september 2019 discussieavonden in Brouwerij Solaes aan de Oostdijk in Sommelsdijk. Op deze avonden kun je vanaf 18:00 uur voor €10,00 eten (wat de pot schaft en graag aanmelden). Daarna worden er vanaf 19:30 uur, onder het genot van een Solaes biertje of ander drankje, twee thema’s besproken. Eén thema wat in het landelijk debat leeft, het andere thema wat lokaal speelt. Iedereen kan deelnemen aan de discussie, maar je kunt ook zelf een thema inbrengen en presenteren. Lees hieronder meer over de avond op 6 november aanstaande.

Doel

Het doel van deze avonden is om met elkaar in gesprek te gaan en op deze manier bij te dragen aan de politieke besluitvorming. Het concept heet de ‘Solaes zeepkist’ oftewel gewoon de zeepkist. Met de zeepkist biedt de VVD een platform voor jou om met anderen de actualiteit te bespreken of van gedachten te wisselen over een actueel thema.

Thema

Heb jij een thema dat belangrijk is voor ons eiland, of wil je liever een landelijk thema bespreken? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat info@goereeoverflakkee.vvd.nl. De format van de zeepkist is als volgt: Je vertelt binnen 10 minuten wat jouw thema is en waarom je vindt dat het belangrijk is voor de agenda van onze politici. Het thema wordt vervolgens besproken en er wordt over het thema gestemd. Tenslotte worden de resultaten in de (online) media gepubliceerd.

6 november

Op woensdag 6 november aanstaande staat de volgende zeepkist gepland. Wil jij meepraten en stemmen over uiteenlopende zaken, dan zien we je graag 6 november bij Brouwerij Solaes.

De thema's voor deze avond zijn als volgt:

Landelijk thema:
‘Zorgdragen voor elkaar en het faciliteren van langer thuis heeft te weinig fundament in de politiek en besef bij de bevolking. Dit in tegenstelling tot het milieuvraagstuk wat momenteel de agenda bepaalt’.

Lokaal thema:
‘Zonder Round-up tiert het onkruid op ons eiland welig. We moeten ‘gewoon’ meer geld uitgeven aan onkruidbeheersing’.


Onderstaand de uitslag van de zeepkist van oktober.

Landelijk thema:
‘Een volk dat zijn vrijheid liefheeft is bereid die te beschermen. Militaire missies en bondgenootschappen zijn daarom onvermijdelijk, zo niet noodzakelijk’.
De stelling is democratisch aangenomen.
Tegenpunten: Het gebruik van geweld moet zoveel als mogelijk worden beperkt.

Lokaal thema:
Het stapelen van maatregelen voor boeren is niet meer bij te benen. Dit in verband met de nieuwe stikstof regels. De verschillende regelingen volgen elkaar in snel tempo op, waardoor de boer niet meer in staat is tot een normale bedrijfsvoering.
De stelling is democratisch aangenomen.
Tegenpunten: Geen/