Middelharnis - Donderdag 6 juni 2019 is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De onderstaande punten staan deze avond op de agenda. Lees meer.

Beeldvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

 • Stand van zaken Village Deal

Oordeelsvormende fase

 • Startnotitie Transitievisie Warmte
 • Startnotitie grondstoffenbeleidsplan 2020-2025
 • Nota Accommodatiebeleid Goeree-Overflakkee 2019-2023 en Nota Vastgoedbeleid 2019-2023
 • Prestatiesubsidie 2019 SRGO
 • Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 SVHW
 • Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond en zienswijze begroting(-swijziging) 2019 en 2020
 • Investeringsbudget beroepscampus Middelharnis

Besluitvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

 • Begroting GGD 2020 en zienswijze gemeenteraad
 • Begroting 2020 en werkplan DCMR
 • Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Goeree-Overflakkee
 • Bestemmingsplan Capelleweg 70 te Oude-Tonge

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via de website www.goeree-overflakkee.nl/vergaderkalender. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via e-mail: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187

Bron gemeente Goeree-Overflakkee.