Ouddorp - De gemeente Goeree-Overflakkee is betrokken bij de toekomst van het zandwallen- en schurvelingengebied op de Kop van Goeree. Voor bewoners en eigenaren van een zandwal of schurveling werd op woensdagavond 10 april 2019 een informatiebijeenkomst gehouden in Zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp. Lees hieronder verder.

Vervolg

Aanwezig waren onder andere wethouder Daan Markwat (welkomswoord), Pauline Dirks (stand van zaken), Mathijs Witte (inventarisatie zandwallenlandschap), Bart de Kuijper en Kees Mastenbroek (subsidieregeling beheer en onderhoud zandwallen). Ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en werd meer informatie gegeven over de nieuwe (tijdelijke) subsidieregeling voor het onderhoud en beheer van zandwallen en schurvelingen. Daarnaast werden de voorlopige resultaten van het onderzoek (inventarisatie) naar het zandwallen- en schurvelingenlandschap gepresenteerd.

De informatie over de subsidie vindt u terug op de gemeentelijke website.