Goeree-Overflakkee - Het CDA heeft vanuit elke regio sterke kandidaten op de kieslijst voor het waterschap Hollandse Delta. Gekozenen dragen ertoe bij dat waterschapstaken betaalbaar blijven. Voor de verkiezingen van het Waterschap Hollandse Delta heeft het CDA een sterke kandidatenlijst met vertegenwoordigers uit elke regio. Vier kandidaten zijn afkomstig uit gemeente Goeree-Overflakkee: Robert van Papeveld, Jan van Eijken, Bram Pijl en Liesbeth Keijzer-Westhoeve (ook plaats 39 bij Provinciale Staten). Lees hieronder meer.

Kandidaten Goeree-Overflakkee
Voor de verkiezingen van het Waterschap Hollandse Delta heeft het CDA een sterke kandidatenlijst met vertegenwoordigers uit elke regio. Zij brengen de kennis en ervaring om stuur te geven aan de kerntaken van het waterschap: droge voeten houden en voldoende zoet en schoon water.

De vier kandidaten uit Goeree-Overflakkee zijn als volgt op de kieslijst geplaatst:
Plaats 8 Robert van Papeveld uit Middelharnis
Plaats 10 Jan van Eijken uit Sommelsdijk
Plaats 12 Bram Pijl uit Ouddorp
Plaats 20 Liesbeth Keijzer-Westhoeve uit Stellendam, daarnaast staat Liesbeth op plaats 39 bij de provinciale staten van Zuid-Holland

Op zaterdag 9 maart, zijn kandidaten aanwezig in Middelharnis, Ouddorp en Stellendam. Lijstrekker Leo Stehouwer, lid van het huidige bestuur, stelt “Goeree-Overflakkee is een belangrijk agrarisch gebied. Goede vertegenwoordigers leveren een waardevolle bijdrage aan onze veiligheid en verhoging van de effectiviteit van Waterschap Hollandse Delta. Sterke banden met CDA-ers in gemeente en provincie maakt dat we weten wat er speelt en hoe we samen tot goede oplossingen komen”.

De hoogstgeplaatste regiokandidaat voor de provinciale staten is Joke van den Berg-la Fleur op plaats 13.

Twee van de speerpunten
Het CDA staat voor betaalbaarheid van waterschapstaken en lage lasten voor burgers. De kerntaken veiligheid, voldoende zoet en schoon water moeten betrouwbaar worden uitgevoerd en gebruik maken van innovatieve kennis om dit kostenefficiënt te doen.

Om kosten te beheersen moet het waterschap ook actief werken aan het waterbewustzijn van de burgers en belanghebbenden, beginnende met basis- en middelbaar onderwijs.

"Samen maken we droge voeten betaalbaar!"

Foto: lijsttrekker Leo Stehouwer

Tekst CDA