Middelharnid - Donderdag 17 januari 2019 is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. Lees hieronder de agenda.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering wordt de brief van het college inzake Handreiking Windfonds Goeree-Overflakkee besproken.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de Motie van de PvdA inzake VVE-beleid.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Rijzenburgseweg 1 te Sommelsdijk
  • Verklaring van geen bedenkingen Bewaarloods Donkereweg 5 te Oude-Tonge
  • Subsidieverordening Schurvelingen- en Zandwallengebied Ouddorp 2019
  • Archiefverordening Goeree-Overflakkee 2019
  • Vergoeding leden Culturele Raad
  • Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
  • Diverse benoemingen

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via de website. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via email: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via de website: www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen