Middelharnis - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 november maakte mevrouw Mulder gebruik van het spreekrecht. Zij sprak in over Goeree-Overflakkee in beweging. Vervolgens werden mondelinge vragen gesteld door de heer De Vos (VKGO) over de hygiënische situatie in zwembad De Staver en mevrouw ’t Hoen (PvdA) over de cliëntenraad Participatiewet. Deze vragen werden beantwoord door het college.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is achtereenvolgens gesproken over een aanvullend budget voor de restauratie van de geschutstoren van Fort Prins Frederik, de Verordening Winkeltijden Goeree-Overflakkee en de wijziging van de Algemene Subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015. Met deze voorstellen kon de raad na de beraadslaging direct en unaniem instemmen. Vervolgens werd een motie ingediend door de heer Zwerus (Groep Jan Zwerus) inzake de voorrang van statushouders bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en bij meerderheid verworpen met alleen een voorstem van Groep Jan Zwerus.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase is unaniem ingestemd met het bestemmingsplan Dirkdoensweg 33 te Ouddorp.

Raadsvergadering via internet

De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link.