Middelharnis - Donderdag 13 december 2018 is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19:30 uur. Bekijk hieronder de agenda. De raadsvergadering is online ook live te volgen.

Agenda

Voor aanvang van de beeldvormende fase van deze vergadering staan de volgende punten op de agenda:

- Afscheid wethouder A.J.C van der Vlugt

- Benoeming en installatie nieuwe wethouder – kandidaat is mevrouw T.C. Both –Verhoeven

- Installatie nieuw raadslid CDA

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering zijn geen punten geagendeerd.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

  • Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Voortgang planontwikkeling Hernesseroord
  • Aanvullend budget duurzaamheids- en startersleningen
  • Derde tussentijdse rapportage 2018
  • Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG 2018
  • Rekenkameronderzoek Grip op afval
  • Rekenkameronderzoek Re-integratiebeleid

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de Verordening op de heffing en de invordering van leges Goeree-Overflakkee 2019.

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via de website. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via email: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.