Goeree-Overflakkee - Het bestuur, de fractie en de leden van de VVD Goeree-Overflakkee zijn blij dat Frank van Oorschot (Achthuizen) wederom tot lijsttrekker is gekozen van de VVD voor het waterschap Hollandse Delta. VVD fractie: "Eveneens verheugd zijn we dat Mirjam Nelisse (Dirksland) is gekozen op de verkiesbare plaats 10 op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezing. Goeree-Overflakkee is daarmee goed vertegenwoordigd op de VVD kandidatenlijsten. Dat is fijn en een compliment waard aan Mirjam en Frank." Lees hieronder verder.

"Dat zij de steun van velen hebben, ook van buiten Goeree-Overflakkee, bleek tijdens de ALV van de VVD regio Zuid-Holland op zaterdag 17 november jl. Frank is momenteel heemraad (bestuurder) bij het waterschap Hollandse Delta. Hij heeft een flinke portefeuille, waaronder o.a. afvalwaterzuivering en de omgevingswet. Mirjam Nelisse is vier jaar geleden gekozen in Statenfractie. Ze heeft zich ingezet voor verkeer en groen, in het bijzonder de landbouw. Ze is daar hard mee bezig, heeft resultaten behaald (grotere toegankelijkheid natuur en recreatie, verruiming mogelijkheden voor de landbouw en de versnelling aanpak N59 en N215) en wil haar ingezette koers graag afmaken. De korte lijnen en de goede contacten die er zijn met waterschap en provinciale VVD-fracties zijn een voordeel voor ons als lokale VVD. Help mee en geef op 20 maart 2019 uw stem aan Mirjam en Frank!", aldus VVD fractie Goeree-Overflakkee