Middelharnis - Aan het begin van de raadsvergadering van 20 september werd stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer Osinga (VVD). De burgemeester sprak hierbij de raad toe, waarna er een moment van stilte werd gehouden. Hierna vervolgde de raad de vergadering met de behandeling van de ingekomen stukken en een inspreker. De heer Van der Weide sprak in over het onderwerp samenwerking. Vervolgens werden door de heer Huising (CDA) mondelinge vragen gesteld over de verkeersveiligheid rond de scholen in Middelharnis. Lees hieronder meer.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase sprak de raad over een motie van mevrouw Van den Berg-Mostert (ChristenUnie) over schuldhulpverlening. Na de beraadslaging gaf de indiener aan deze motie aan te houden tot het beleidsplan over dit onderwerp in december gereed is. Verder sprak de raad op verzoek van de heer Tuk (ChristenUnie) over het Strategisch Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022. Na de beraadslaging kon de raad direct en unaniem instemmen met dit voorstel.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase stemde de raad achtereenvolgens unaniem in met de voorstellen over de eerste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee en de herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO).

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en te luisteren via deze link. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 4 oktober a.s. vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link.