Middelharnis - Vanavond, op donderdag 21 juni 2018 is de volgende vergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is gepland op donderdag 12 juli. De eerste raadsvergadering na het reces is op donderdag 6 september gepland. Lees hieronder de agenda voor vanavond.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering wordt het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2018, deJaarstukken 2017 en de Kadernota 2019 besproken.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Toekomst beroepscampus
  • Windpark Kroningswind
  • Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Zuiderdieppolder
  • Interbestuurlijk Toezicht 2017

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Staetendam te Stellendam
  • Bestemmingsplan Westduinweg 19 te Ouddorp
  • Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Jeugdhulp Rijnmond
  • Aanwijzing bestuurders natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en Grevelingenschap in liquidatie
  • Verlenging overeenkomst accountantsdiensten

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via deze link. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via email of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier ‘Inspreken’ op www.goeree-overflakkee/spreekrecht.


Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via deze link naar de website van de gemeente.

Zomerreces

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is gepland op donderdag 12 juli 2018. De eerste raadsvergadering na het reces is op donderdag 6 september 2018 gepland.