Middelharnis - Donderdag 24 mei 2018 is de volgende vergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19:30 uur. Door de ondertekening van het coalitieakkoord kan een nieuw college gevormd worden. Tijdens deze raadsvergadering zijn daarom extra agendapunten toegevoegd. Lees hieronder meer.

Agendapunten

Afscheid wethouders
Tijdens deze raadsvergadering wordt afscheid genomen van wethouders De Jong en Tollenaar die niet worden voorgesteld als wethouders voor het nieuwe college.

Presentatie coalitieakkoord
Tijdens dit agendapunt presenteren de vier coalitiefracties SGP, VKGO, CDA en VVD het coalitieakkoord.

Benoeming en installatie wethouders
Tijdens dit agendapunt kunnen de door de coalitiefracties voorgestelde wethouders worden benoemd.

Installatie nieuwe raadsleden
Indien de voorgestelde wethouders zijn benoemd, kunnen de vrijgevallen raadszetels opnieuw worden ingevuld.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering zijn geen onderwerpen geagendeerd.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

Nadere onderbouwing kredietvoorstel kleedaccommodaties ed. OFB
Budget gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad
Eerste tussentijdse rapportage 2018
Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Begroting Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2019
Bestemmingsplan Parkeerterrein Goudsmiene te Ouddorp
Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via goeree-overflakkee.nl/vergaderkalender. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via email: griffie@ggo.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier ‘Inspreken’ op www.goeree-overflakkee/spreekrecht.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.