Middelharnis - Donderdag 26 april 2018 is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19:30 uur. De agenda is verdeeld in drie fasen van besluitvorming: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Lees hieronder meer.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering zijn geen onderwerpen geagendeerd.

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Krediet noodvoorzieningen voetbalaccommodaties
  • Geurverordening en geurgebiedsvisie Boomvliet te Dirksland
  • Voorbereidingskrediet vervangen kademuur havenkom Middelharnis

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Heintjesweg 1 te Achthuizen
  • Benoeming en verlening ontslag lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOVOGO)
  • Benoeming raadsleden in diverse functies en commissies

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen via deze link naar de website van de gemeente. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad via de mail of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier ‘Inspreken’ via deze link naar goeree-overflakkee.nl/spreekrecht.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.