Middelharnis - Tijdens de installatie van de leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee zei de burgemeester er al iets over: "...op korte termijn heeft een aantal van u het nog druk met de vorming van een coalitie. De besprekingen zijn, begreep ik, in volle gang en velen wachten met gezonde spanning af, wat de uitslag daarvan zijn zal. En als ik het goed begrepen heb meneer van Dam (C. van Dam SGP), dan gaat u daar zo nog iets over vertellen." En inderdaad, de heer C.J.van Dam (SGP) las een -vers van de pers- persbericht namens SGP, VKGO, CDA en VVD voor, over de vorming van een nieuwe coalitie voor ons eiland. Lees het bericht hieronder.

Coalitievorming Goeree-Overflakkee

Cees van Dam: "De SGP heeft als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, het initiatief genomen tot verkennende gesprekken met de partijen die in de nieuwe raad zullen komen. Doel van deze gesprekken is uiteindelijk tot een coalitie en een raadsprogramma, dan wel coalitieprogramma te komen. En de eerste verkennende gesprekken die vonden plaats op vrijdag 23 maart 2018. Op woensdagavond 28 maart 2018 waren, op uitnodiging van de SGP, vertegenwoordigers bijeen van de SGP, VKGO. CDA en VVD. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat allen van mening zijn dat een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD, het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan de uitkomst van de gesprekken die de SGP heeft gevoerd met alle partijen voor de nieuwe gemeenteraad. Genoemde partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD. De intentie werd door alle aanwezigen uitgesproken om op constructieve wijze de verkennende gesprekken voor te zetten om te bezien of daadwerkelijk tot een coalitie kan worden gekomen. Gestart wordt met de gelegenheid geven aan alle fracties in deze raad, om input te leveren voor een op te stellen raadsprogramma, dan wel coalitieakkoord. Volgende week zal op basis van de ontvangen input, een concept- raadsprogramma, dan wel coalitieakkoord worden opgesteld, dat in de periode daarna, met elkaar (en dan bedoel ik met elkaar, zoals nu in de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018) besproken zal worden."

Namens SGP, VKGO, CDA en VVD,

C.J.van Dam (SGP).