Middelharnis - Op woensdagavond 28 maart 2018 zijn tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, de raadsleden Peter Keuker, Robert van Papeveld en Adrie van Gurp, Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke Onderscheidingen uit. Lees hieronder meer.

De drie raadsleden werden in de raadzaal in het Rondeel onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Peter Keuker was raadslid voor de PvdA in de gemeente Dirksland sinds maart 2006. Aansluitend werd hij raadslid in de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roemde zijn betrokkenheid bij de jeugd. Peter diende recent nog met succes een motie in om stembureaus in scholen te realiseren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De heer Robert van Papeveld was vanaf maart 2006 raadslid voor het CDA in de gemeente Middelharnis en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij werd door de burgemeester een inhoudelijk scherp raadslid met een brede interesse genoemd. De heer Adrie van Gurp tenslotte was raadslid voor de SGP. Hij startte als raadslid in de gemeente Oostflakkee in april 1994 en werd aansluitend lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De burgemeester noemde zijn raadslidmaatschap van bijna 24 jaar een enorme prestatie.

Afscheid

De raadsvergadering op 28 maart in het Rondeel in Middelharnis, stond in het teken van het afscheid van de vertrekkende raadsleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Een deel van de scheidende raadsleden had het vertrek vooraf al aangekondigd, anderen kwamen door de stem van de kiezer niet terug in de raad.

In totaal namen deze avond tien raadsleden afscheid. De namen van de overige vertrekkende raadsleden zijn:

Maas Koese (ChristenUnie)

Martin Wilstra (SGP)

Eric van Noordt Wieringa (VVD)

Rob Maliepaard (Fractie Maliepaard)

Joop Kievit (ChristenUnie)

Gert Slootweg (SGP)

Rein Osinga (VVD).

De installatie van de herkozen en nieuw gekozen raadsleden is op donderdag 29 maart 2018, eveneens tijdens een Bijzondere raadsvergadering. De eerste reguliere gemeenteraadsvergadering is op donderdag 12 april 2018.