Middelharnis - Tijdens de raadsvergadering van 11 januari 2018 waren er geen insprekers. Wel maakten twee raadsleden gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen: de heer De Vos (VKGO) stelde vragen over de Oud- en Nieuwparty in De Staver en mevrouw ’t Hoen (PvdA) stelde vragen over de armoedemiddelen van Klijnsma. Lees hieronder de diverse besproken fasen. De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 25 januari.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase werd een presentatie gegeven door mevrouw Van Dongen, voorzitter van het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee, over de werkzaamheden van het platform en aandachtspunten voor het bestuur.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase is gesproken over het budget voor de Erfgoedlijn 2018-2020, onkruidbeheersing op verhardingen en het krediet voor energielabels en duurzaamheidsadviezen voor gemeentelijke gebouwen. Met elk van deze voorstellen kon de raad na de beraadslaging direct en unaniem instemmen. Over het krediet voor warmtepompen voor sport- en recreatiecentrum De Staver kon men nog geen besluit nemen. Dit onderwerp kan in de besluitvormende fase van de volgende vergadering worden geagendeerd. Vervolgens werd door de heer Keuker (PvdA) een motie ingediend over het inrichten van stembureaus in onderwijsinstellingen. Tijdens de beraadslaging werd deze motie overgenomen door de burgemeester en verder niet meer in stemming gebracht. Tot slot is op verzoek van de heer Maliepaard (Fractie Maliepaard) in de oordeelsvormende fase gesproken over het bestemmingsplan Diverse compensatielocaties Goeree-Overflakkee. De raad kon na de beraadslaging bij meerderheid instemmen met het voorstel met alleen tegenstemmen van Fractie Maliepaard, de heer Pijl (CDA), mw. Both-Verhoeven (CDA) en de heer Vreugde (VKGO). De heer Van Papeveld (CDA), de heer C.G.M. Grinwis (SGP) en de heer Tuk (ChristenUnie) legden hierbij een stemverklaring af.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is na te kijken en luisteren via deze link naar de website van gemeente Goeree-Overflakkee.

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 25 januari 2018 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.