Nieuwe-/Oude-Tonge - Meer dan honderd inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge hebben Stichting Mallemolens financieel gesteund om beroep in te stellen tegen windlocatie Battenoord. "Nu de vergunningen voor de verschillende windparken rond Oude- en Nieuwe-Tongen zijn verstrekt, lijkt het stil te worden rond deze omstreden windparken. Toch zijn we nog druk geweest met het voorbereiden van beroepsschriften." Lees hieronder een nieuw bericht van Stichting Mallemolens.

Beroepsschrift windlocatie Battenoord, windparken Blaakweg en Suyderlandt

Stichting Mallemolens heeft op 21 november 2017 beroep ingesteld tegen drie besluiten van de gemeente Goeree-Overflakkee. Beroep bij de Raad van State is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Windlocatie Battenoord door de gemeenteraad op 28 september 2017. Beroep bij de rechtbank Rotterdam is ingesteld tegen twee door het college van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van in totaal zes windturbines (windparken Blaakweg en Suyderlandt). De beroepen zijn namens de stichting ingesteld door Vos & De Lange advocaten te Barendrecht.

Verschillende onderwerpen worden behandeld in de beroepschriften. Het gaat daarbij onder meer om de negatieve effecten op het landschap, geluid, archeologie en cultuurhistorie, schijn van partijdigheid en gebrek aan draagvlak, dit verdeelt over 52 bladzijden, exclusief een aantal meegezonden bijlagen.

Het instellen van drie beroepen is een vrij dure aangelegenheid. Als bestuur van de stichting Mallemolens hebben wij een beroep gedaan op inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge ons financieel te steunen in de kosten verbonden aan de beroepsprocedures.

Tot op heden hebben meer dan honderd gezinnen en bedrijven uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een financiële bijdrage gegeven. Als bestuur van de stichting zijn wij daar heel blij mee; het toont aan dat het verzet tegen de bouw van de windturbines breed wordt gedragen in de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en het stelt de stichting in de gelegenheid de noodzakelijke deskundigheid voor het instellen van de beroepen in te huren.

De eerste stappen in de gerechtelijke procedures zijn gezet. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met de voorbereiding van de zittingen bij de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam. Ook deze handelingen gaan opnieuw veel geld kosten, vandaar de oproep aan hen die ons nog niet financieel hebben gesteund dit alsnog te doen. Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0008 0580 60. Waarvoor dank!

Naast dit persbericht vermelden wij op onze website nieuwsfeiten over de procedures. Degene die een bijdrage heeft overgemaakt en waarvan een mailadres/postadres bekend is, wordt via de mail/post van de voortgang van de procesgang op de hoogte gesteld.

Het bestuur van de stichting Mallemolens.