9 november 2017, Zuid-Holland - Het pleidooi van SGP & ChristenUnie om als provincie samen met gemeenten en bedrijfsleven knelpunten rond de werkgelegenheid van (oudere) werknemers in de maakindustrie te inventariseren en een aanpak te ontwikkelen is breed omarmd. Dat gold ook voor de wens dat provincie, gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk met voorstellen komen over de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Met steun SGP & ChristenUnie zijn voorstellen aanvaard over verlaging van de tarieven openbaar vervoer en verlaging van de opcenten Motorrijtuigenbelasting.