9 november 2017, Regio - Zuid-Holland gaat onderzoek doen naar de inzet van schaapskudden om de biodiversiteit in de provincie te vergroten. De fractie SGP & ChristenUnie had daarom gevraagd bij de bespreking van de Begroting 2018. Schapen grazen vaak de ene dag in het ene gebied en poepen de andere dag in een ander gebied. Het opgegeten bloemzaad verspreidt zich zo over de gebieden. Daarnaast leveren schaapskudden ook een positieve bijdrage aan de natuurbeleving. Een tweede verzoek van de SGP & ChristenUnie, om deelname van de Provincie Zuid-Holland in het belangenplatform voor de visserijbelangen, werd door Gedeputeerde Staten ook overgenomen. De provincie zal een Europees manifest voor de toekomst van de visserij als gevolg van de Brexit alsnog ondertekenen.