Goeree-Overflakkee - Op donderdagavond 7 september 2017 had een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek met als onderwerp de gemeentelijke brandweer. Tijdens het werkbezoek bezochten de raads- en collegeleden twee brandweerkazernes in Oude-Tonge en Sommelsdijk. Daarnaast woonden zij een demonstratie van de brandweer Oude-Tonge bij. Lees hieronder verder.

Brandweeroefening Oude-Tonge

De raads- en collegeleden verzamelden zich bij de Olympiakazerne in Sommelsdijk en vertrokken daarvandaan met een bus naar de brandweerkazerne van Oude-Tonge. Hier werd het gezelschap ontvangen en op de hoogte gebracht van de bij te wonen brandweeroefening ‘oppervlakte redding’. Voor deze oefening waren drie raadsleden nodig om als drenkeling te fungeren. De volgende raadsleden gaven zich hiervoor spontaan op: Tea Both-Verhoeven, Pieter Breederveld en Dirk Pijl. Een vierde drenkeling was een brandweerman van Oude-Tonge.

Nadat de vier drenkelingen zich in een waterdicht pak hadden gehesen, vertrok het gezelschap naar de oefenlocatie bij het havenkanaal van Oude-Tonge. Hier werden de vier in het water aanwezige, onderkoeld geraakte drenkelingen (waarvan er een zogenaamd bewusteloos was) met verschillende reddingstechnieken door brandweermannen van Oude-Tonge aan land gebracht voor opvang en verdere verzorging. Een interessant schouwspel met leermomenten voor de brandweermannen die deelnamen aan de oefening. Onder de indruk van de geleverde prestaties, begaf het gezelschap zich daarna naar de brandweerkazerne te Oude-Tonge. Daar konden zij rondkijken in de brandweerkazerne en in gesprek gaan met de aanwezige brandweermannen.

Olympiakazerne Sommelsdijk

Vervolgens ging het gezelschap terug naar de Olympiakazerne in Sommelsdijk. Hier bezichtigden de raads- en collegeleden de nieuwe kazerne en het aanwezige materieel. Vervolgens was er een presentatie van Kees van den Berg, de Clustercommandant Goeree-Overflakkee. Hij gaf onder meer inzicht in hoe de brandweer op Goeree-Overflakkee is georganiseerd, wat de zorgpunten zijn en hoe hij de toekomst van de eilandelijke brandweer ziet. Onder het genot van een hapje en een drankje was er ruime gelegenheid voor de bestuurders om in gesprek te gaan met de aanwezige brandweermannen, waar ook hier volop gebruik van werd gemaakt.

Het gemeentebestuur kijkt terug op een geslaagd werkbezoek en bedankt de brandweermannen voor hun bijdrage daaraan. “We hebben enorm veel respect en waardering voor de vrijwilligers van onze professionele brandweerorganisatie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond”, aldus burgemeester Grootenboer-Dubbelman.