Middelharnis - Donderdag 15 juni 2017 is de volgende vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. lees hieronder meer.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase van de vergadering worden de volgende onderwerpen toegelicht:

  • Presentatie van rapport rekenkamerfunctie inzake Burger- en overheidsparticipatie
  • Presentatie Realisering schoolcampus beroepsonderwijs Middelharnis
  • Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2017
  • Jaarstukken 2016

Oordeelsvormende fase
In deze fase van de vergadering worden de volgende onderwerpen besproken: de Uitwerking verkeerscirculatieplan Ouddorp II en de Subsidieverordening hoogwaardig breedbandinternet buitengebied.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase van de vergadering wordt een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

  • Verordening Concert at Sea 2017
  • Bestemmingsplan Peuterdijk 50 te Herkingen
  • Tweede begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Zuidwestelijke Delta
  • Begroting 2018 GGD Rotterdam-Rijnmond

Agenda en stukken
De agenda en stukken voor de vergadering zijn te raadplegen via de website. Voor inzage van de papieren stukken kunt u een afspraak maken met de Griffie van de gemeenteraad, via de mail of via telefoonnummer 14 0187.

Inspreken
Wenst u in te spreken in deze raadsvergadering? Dan kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de Griffie. Dit kan via de bovenstaande contactgegevens of via het aanmeldformulier ‘Inspreken’ op de website van de gemeente.

Vergadering live volgen
De raadsvergadering is live te volgen via deze link naar de website.