Weidevogels in Zuid-Holland hebben het moeilijk. Datzelfde geldt voor akkervogels, zoals de patrijs. De VVD wil daar iets aan doen, door alle oorzaken tegelijk aan te pakken. “We moeten naar drie dingen tegelijk kijken”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Het leefgebied, de rol van roofdieren en verdringing door andere diersoorten. Het heeft geen zin om slechts één van die drie aspecten aan te pakken. Daar schieten de weidevogels en akkervogels niets mee op.” Lees hieronder verder en bekijk het filmpje.

Nelisse doelt op het feit dat natuurorganisaties en linkse partijen zich uitsluitend focussen op het leefgebied: “Het wordt ons moeilijk gemaakt om roofdieren als vossen en kraaien te bestrijden als er daar teveel van zijn. En natuurorganisaties maken ook bezwaar tegen onze aanpak van ganzen. Terwijl het aantal ganzen in de afgelopen jaren is vertienvoudigd. Zij verdringen kwetsbare weidevogels.”

Het leefgebied van weidevogels staat ook onder druk. De hoeveelheid landbouwgrond neemt af, met name grasland. In dat soort gebieden voelen weidevogels zich juist thuis. Tegelijkertijd wordt de landbouw steeds intensiever, waardoor de vogels nog minder ruimte krijgen. Opvallend: ook in natuurgebieden neemt het aantal weidevogels af.

Nelisse: “De afname van de landbouwgrond moet worden stopgezet. Boeren kunnen de vogels helpen. Dat willen ze ook graag, maar ze willen daar natuurlijk niet financieel de dupe van worden. De markt kan daar slimme oplossingen voor bedenken. De provincie hoeft geen regels op te leggen en ook niet te subsidiëren. Maar wij kunnen wel kennis overdragen. Ik ga graag met boeren in gesprek over manieren waarop ze een eerlijke prijs voor hun bijdrage kunnen krijgen.”

Mirjam Nelisse sprak donderdagmiddag over weidevogels bij RTV Rijnmond. Deze uitzending is hier terug te zien.