Goeree-Overflakkee - In Nederland zijn er meer dan 150.000 mensen met een beperking die noodgedwongen gebruikmaken van aangepast vervoer. Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee is een groot aantal personen aangewezen op het aangepast vervoer. Om op Goeree-Overflakkee te kunnen starten werd eind februari al een oproep gedaan voor vrijwilligers die onzekere reizigers willen begeleiden bij de eerste ritten met de bus. In de praktijk is het, om allerlei redenen, voor deze reizigers moeilijk om zelfstandig te reizen. Bijvoorbeeld door lichamelijke beperkingen, gedragsproblemen of het alleen reizen of het overbruggen van de weg naar de halte is te moeilijk. Lees hieronder hoe gemeente Goeree-Overflakkee in haar visie op het sociaal domein heeft opgenomen dat de zelfredzaamheid van de cliënt voorop staat.

Project gestart op GO

Er zijn veel mensen – volwassenen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. Zij maken gebruik van (aangepast) vervoer. De gemeente Goeree-Overflakkee is onlangs gestart met het project De Reiskoffer, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en GoOV. Met het project De Reiskoffer krijgen zij de juiste steun en begeleiding en net dat steuntje in de rug dat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen en durven reizen.

Wat zit er in De Reiskoffer?

Met de producten uit De Reiskoffer kunnen kinderen en volwassenen leren om op een veilige manier zelfstandig(er) te reizen. En op die manier hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij vergroten. In De Reiskoffer zitten vier producten:

  • GoOV: een app (voor de smartphone) waarmee mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking veilig en zelfstandig kunnen reizen met het Openbaar Vervoer en van deur tot deur worden begeleid.
  • Buzz Buddy: een klein apparaat dat veel functionaliteiten heeft. Het is zowel een telefoon als een GPS-tracker (een volgsysteem waarmee door middel van satellieten de plek waar iemand is kan worden bepaald) en is verbonden aan een online portal (website).
  • Samen reizen met …: een product van Carolien Aalders Training en Advies in leerlingenvervoer en is gericht op mensen die met behulp van vrijwilligers leren om zelfstandig met het OV te reizen.
  • BlueAssist: een hulpmiddel voor mensen die moeilijk begrijpen en begrepen worden. Via een blauwe kaart – of app op de smartphone – stellen ze medeburgers een eenvoudige vraag, zoals ‘Kunt u mij vertellen waar de bus naar Rotterdam vertrekt?’

Leerlingen reizen met De Reiskoffer

Een aantal kinderen uit Melissant en Ouddorp reist samen met een vrijwilliger. Deze vrijwillige begeleiders helpen de kinderen tijdens hun eerste ritten met de bus en maken hen wegwijs in het openbaar vervoer. Het betreft kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, die op speciaal onderwijs zitten. Zij maakten tot kort geleden gebruik van aangepast (taxi) vervoer, vanwege leerstoornissen of jonge leeftijd (in combinatie met een grote afstand tot de basisschool). Nu oefenen ze het reizen met het OV. Ouders en school staan positief tegenover dit project omdat het de zelfstandigheid van de kinderen vergroot. Twee ouders, die graag anoniem willen blijven, zeggen: “Wij als ouders zijn blij met het nieuwe project van onze gemeente. Onze dochter van 11 jaar vindt het nog moeilijk om zelfstandig te reizen naar school. Met het project ‘’De Reiskoffer” en het product ‘Samen reizen met …’ is er nu de mogelijkheid om het te gaan leren, wij hopen als ouders dat het een succes wordt!”

Meer informatie

Is zelfstandig reizen ook iets voor u (of uw kind)? Of lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met mevrouw L. Heindijk, beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 3) of via de mail. U kunt ook een van onderstaande websites raadplegen voor meer informatie:

- www.dereiskoffer.nu

- www.go-ov.nl

- www.samenreizenmet.nl

- www.blueassist.nl

De bijgevoegde foto van Jeremy is illustratief, hij is niet woonachtig op Goeree-Overflakkee.