Goeree-Overflakkee - Op donderdagmiddag 16 maart 2017 heeft gemeente Goeree-Overflakkee een voorlopige uitslag van het aantal behaalde stemmen op ons eiland, bij de Verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die gehouden werd op woensdag 15 maart, bekend gemaakt. Ook op Goeree-Overflakkee is de VVD bij een eerste telling, evenals de landelijke VVD, de grootste partij geworden. De op één na grootste partij is de SGP geworden, deze partij haalde bij een eerste telling 5637 stemmen binnen, waar de VVD er 6152 binnenhaalde. Als derde partij kan de PVV genoteerd worden. Lees hieronder verder.

Voorlopige uitslag

Het totaal aantal, op de kandidaten uitgebrachte, stemmen zijn er 32079. Waarvan er 70 niet geldig zijn verklaard en er 36 blanco werden in geleverd. Het totaal aantal stembiljetten dat werd ingeleverd in de stembus, waren er 32185. Zie hieronder de voorlopige uitslagen.

Lijstnr.

Aanduiding van de politieke groepering

Stemtotaal

1

VVD

6152

2

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1358

3

PVV (Partij voor de Vrijheid)

4955

4

SP (Socialistische Partij)

2108

5

CDA

4105

6

Democraten 66 (D66)

1706

7

ChristenUnie

2332

8

GROENLINKS

1095

9

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

5637

10

Partij voor de Dieren

656

11

50PLUS

957

12

OndernemersPartij

23

13

VNL (VoorNederland)

155

14

DENK

8

15

NIEUWE WEGEN

48

16

Forum voor Democratie

602

17

De Burger Beweging

12

18

Vrijzinnige Partij

10

19

GeenPeil

9

20

Piratenpartij

51

21

Artikel 1

7

22

Niet Stemmers

12

23

Libertarische Partij (LP)

2

24

Lokaal in de Kamer

16

25

JEZUS LEEFT

62

26

StemNL

1

Totaal aantal op de kandidaten uitgebrachte stemmen

32079

Aantal ongeldige stembiljetten in de stembus

70

Aantal blanco stembiljetten in de stembus

36

Totaal aantal stembiljetten in de stembus

32185

Bron gemeente Goeree-Overflakkee