Goeree-Overflakkee - Om te kunnen stemmen bij de verkiezingen op woensdag 15 maart 2017, moeten kiezers voldoen aan een aantal eisen. Voor alle verkiezingen geldt dat kiesgerechtigden 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen. Het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden. De voorwaarden voor het actief kiesrecht voor de Tweede Kamer zijn dat de kiezer de Nederlandse nationaliteit heeft, 18 jaar of ouder is en is niet uitgesloten van dit kiesrecht. Krijg hieronder antwoordt op je vragen rondom het stemmen!

Bron: Kiesraad.nl