Regio - De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland verlengden op dinsdag 21 februari 2017 hun succesvolle samenwerking met nog eens vier jaar om de sociale en economische vitaliteit van Goeree-Overflakkee te ontwikkelen en te versterken. De voortzetting van deze samenwerking vertaalt zich in een gebiedsprogramma voor het eiland voor de periode van 2017 tot en met 2020: Gaan voor Goeree-Overflakkee. De gemeente en de provincie bundelden al vanaf 2012 tot en met 2016 hun krachten in het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Goeree-Overflakkee om het eiland een extra impuls te geven. Lees hieronder verder.

De succesvolle samenwerking (IRP) bood vooral meerwaarde bij complexe processen waarbij verschillende externe partijen, de provincie en de gemeente betrokken waren. Daarom besloten de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee hun samenwerking voor vier jaar te verlengen (2017-2020) om samen te zorgen voor:

- Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van recreatie en toerisme;

- Het stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg;

- Het realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties;

- Het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Nieuwe netwerken

De provincie en de gemeente weten elkaar inmiddels goed te vinden. Er zijn tal van netwerken opgericht om samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties de beoogde doelen te bereiken. Voorbeelden van netwerken zijn de landschapstafels Haringvliet en Landbouw, de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee, Smart Water, Waterpoort, Energy Island en de Duurzaamheidsalliantie.

Smart Water en N59

Nieuw is de samenwerking tussen de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO), onderwijs en overheden om de economische visie van de FOGO ‘Smart Water’ uit te werken. Ook startte onlangs onder leiding van de provincie het onderzoek naar ‘Energy Highway N59’. In dit plan werken provincies, gemeenten en het bedrijfsleven samen om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg die belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee.