Ouddorp - Maandag 7 maart 2016 bezocht wethouder Frans Tollenaar de workshop ‘Voorlezen voor ouders’, bij peuterspeelzaal De Gornet in Ouddorp. Dit is niet de eerste locatie die bezocht werd; er zijn al meerdere groepen 1 en 2 van diverse scholen/peuterspeelzalen op Goeree-Overflakkee bezocht. Wethouder Tollenaar is blij met deze aanpak en nam graag zelf een kijkje bij deze peuterochtend. De workshop werd verzorgd door de bibliotheek Zuid Hollandse Delta, in het kader van ouderbetrokkenheid bij jonge kinderen, vanuit Voor en Vroegschoolse Educatie. De workshop wordt gefinancierd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

Boekenpret

Voor de doorontwikkeling van Boekenpret pleit de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta (BZHD) voor ouderbetrokkenheid-contacturen. Op basis van de jarenlange ervaring met de peuterochtenden zeggen Dorien `t Jong en Stephanie de Kruif (leesconsulenten van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta) dat het directe contact tussen ouders en bibliotheekmedewerkers veel (ouder)betrokkenheid ten aanzien van taalontwikkeling oplevert. Ouders zijn enthousiast, geïnspireerd en zoeken direct na de peuterochtend naar boeken voor hun kind(eren). Ook vragen zij tijdens die ochtenden om advies bij de medewerkers over boekenkeuze en voorlezen thuis. De peuterochtend vindt echter maar drie keer per jaar plaats en is alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers met niet-schoolgaande kinderen. “Omdat wij de ouders die niet op deze peuterochtenden aanwezig kunnen zijn ook graag willen bereiken, pleiten wij voor ouderbetrokkenheid- contacturen op de scholen en voorschoolse instellingen van de gemeente Goeree-Overflakkee”, geven Dorien en Stephanie aan.

Het doel van ouderbetrokkenheid-contacturen

Het doel van deze contacturen is in de eerste plaats het verbeteren van de ouderbetrokkenheid. “We willen meer ouders bereiken en overtuigen van het belang van voorlezen, in samenwerking met de scholen en voorschoolse instellingen”. Daarnaast wordt er meer draagvlak gecreëerd voor het programma Boekenpret en het succes hiervan vergroot.

Peuter-/ kleuterochtenden op locatie

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta wil het succesvolle concept van de peuterochtenden ook in de scholen/instellingen neerzetten. “We willen in samenwerking met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers peuter- en/of kleuterochtenden organiseren in de groepen. De instellingen, die deelnemen aan Boekenpret kunnen de bibliotheekmedewerkers hiervoor inschakelen”.