Dirksland - Maandagmorgen 7 december 2015 bezocht wethouder Gerrit de Jong de inburgeringscursus die, in het voormalig gemeentehuis te Dirksland, werd gegeven door Scalda. Scalda is een school met het keurmerk ‘Blik op werk’ en is gecertificeerd om inburgeringstrajecten aan te bieden. De cursisten leren de Nederlandse taal en hoe deze toe te passen in de praktijk. Iedere dag volgen vijftien inburgeraars de inburgeringscursus in Dirksland. Iedere deelnemer moet drie dagdelen per week aanwezig zijn.

Naast de Nederlandse les krijgen ze ook les in het examenvak Kennis van de Nederlandse Maatschappij en voor de degenen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden komt hier het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bij. Tijdens het inburgeringstraject worden de deelnemers voorbereid op het inburgeringsexamen.