Middelharnis - Honderd leerlingen van de middelbare scholen op Goeree-Overflakkee deden mee aan de Dag van de Dialoog, waarover eerder HIER gepubliceerd. Het thema kon, gezien de opvang op dit moment van 80 vluchtelingen in de Staver, bijna niet actueler: Vluchteling....Eigen hachje eerst. Deelnemende scholen waren de Prins Maurits, de RGO en het Albeda uit Middelharnis en het Albeda uit Oude-Tonge. Wegens activiteiten rond de vluchtelingenopvang was burgemeester Grootenboer afwezig bij de afsluiting.

In de raadszaal van het Rondeel kregen de leerlingen eerst een inleiding van Ton Jansen. Hij vertelde hoe het zou kunnen zijn als zij zelf vluchteling waren. Daarna gingen de leerlingen onder leiding van hun gespreksleider praten met en luisteren naar elkaar. Het waren tien besloten, gemengde groepen, waarbij nadruk lag op het onderlinge vertrouwen. De leerlingen konden hun mening uitspreken zonder dat daar meteen een discussie op volgde. Een van de jongens die de gelegenheid kreeg zijn verhaal te vertellen, verzuchtte dat dit de eerste keer was, dat er naar hem werd geluisterd.

Met elkaar werd aan de hand van meerdere stellingen en foto’s gesproken over het vluchtelingenprobleem. “Het is moeilijk omdat er nu zoveel vluchtelingen tegelijkertijd komen.” Van alle kanten werd het probleem belicht. Het riep dubbele gevoelens op. “Je moet ook aan jezelf denken”. Veel jongeren toonden een actieve houding. Zij willen in gesprek gaan, dingen organiseren om de nieuwkomers te betrekken, zodat ze erbij gaan horen. “Zo worden ze beter opgenomen in de samenleving.” De leerlingen vinden dat de vluchtelingen positief en met respect moeten worden benaderd. “Voor het inburgeren is het leren van de taal belangrijk.” En of je nu arm bent of rijk je kunt altijd een ander helpen en spullen geven. “Ook al heb je het zelf niet breed.” En het maakt niet uit of je hoogopgeleid bent of niet. “Iedereen heeft recht op opvang.”

Wereldvrede
Alle leerlingen zijn het er over eens dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden. “Maar ook focussen op de oorzaak. We moeten in groter verband er voor zorgen dat er daar weer een stabiele samenleving komt. Heel de wereld moet samenwerken om het probleem bij de bron aan te pakken.” Het ideaalbeeld van de leerlingen is een wereld zonder oorlog en waar je vrijheid hebt van meningsuiting.

Media
De leerlingen zijn het er allemaal over eens dat de media veel negatieve geluiden brengen over de vluchtelingen. Dat daardoor veel Nederlanders bevooroordeeld zijn. “Je moet kritisch zijn op de media en je eigen mening vormen.” De vreemdeling bestaat niet. Door het gesprek aan te gaan krijgt de vreemdeling een gezicht. Er zijn wel honderdduizend verschillende verhalen.

Positief
De leerlingen vonden de deelname heel waardevol. Meerdere leerlingen hadden tegen deze bijeenkomt opgezien maar achteraf vonden ze de deelname heel waardevol. De meningen van de gesprekleiders over de bijeenkomst en de inzet van de leerlingen waren heel positief. “Hartverwarmend. Het was heel fijn om zo open met elkaar te praten. Ik ben heel blij met deze generatie. Er wordt heel kritisch en volwassen gedacht.” Het is belangrijk dat het niet bij deze ochtend blijft maar dat het breder wordt getrokken: “De jeugd kan zelf ook actie ondernemen. initiatieven nemen en bijvoorbeeld brieven schrijven naar de politiek.”

Tekst en foto’s Maria Evers.