Vrijdagmiddag 5 juni 2015 bracht een delegatie van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee samen met ruim twintig agrarische ondernemers een werkbezoek aan drie agrarische bedrijven op het eiland. In Oude-Tonge bezochten zij het bedrijf Mol Agrocom, in Melissant kregen zij een rondleiding op kaasboerderij Mulder en in Stellendam brachten zij een bezoek aan de Landwinkel.

De busreis naar de verschillende bedrijven werd goed benut. Zo kregen de raadsleden van de heer Van der Linde informatie over Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord, werden ze bijgepraat over de toepassing van akkerranden door mevrouw Elema van de gemeente en is er onder leiding van tulpenboer de heer Dogterom gesproken over de zoet-zoutproblematiek, de plannen rondom het Volkerak-Zoommeer en de zorg die leeft over het zoete water op Goeree-Overflakkee.

Mol Agrocom

Het eerste bedrijf dat werd bezocht was Mol Agrocom in Oude-Tonge. De heer In ’t Veld (directeur) lichtte het ontstaan en de doorlopende groei van het bedrijf toe. De corebusiness bestaat uit gewasbescherming, meststoffen en zaden. Het werkgebied beslaat een groot deel van Zeeland, het eiland Goeree-Overflakkee en West-Brabant. Steeds vaker gebruiken zij biologische middelen, zoals larven van lieveheersbeestjes om luizen te bestrijden. Ook bij het gebruik van meststoffen staat het milieu voorop. Zo werken zij met vloeibare meststoffen die in de grond worden gespoten, waardoor er minder meststof nodig is en er veel minder fosfaat in de bodem komt. Het gezelschap bezocht de opslaghallen op het terrein en de proefvelden die achter het pand liggen. Als afsluiting kreeg de gemeenteraad nog een aandachtpunt mee: de kruising N215 richting N59. Een lastig kruispunt voor vrachtwagens om over te steken.

Kaasboerderij Mulder

Het tweede bedrijf dat werd bezocht is de kaasboerderij van de familie Mulder in Melissant. Hier kregen de raadsleden een rondleiding door het bedrijf. Momenteel zijn er 350 melkkoeien waarvan alle melk wordt gebruikt voor de productie van kaas. Met de realisatie van een nieuwe stal kan het bedrijf met 400 koeien worden uitgebreid. De heer Mulder gaf aan dat de nieuwe stal een snel afvoerende vloer en een ‘zaagtanddak’ krijgt, wat extra ventilatiemogelijkheden biedt. Op het dak van de bestaande stal liggen al 500 zonnepanelen, op de nieuwe stal komen er nog 1000 bij. Hierdoor wordt het bedrijf energieneutraal. Een ander duurzaam proces is het benutten van de warmte die bij het koelen van de melk vrijkomt voor de kaasproductie. Van de koeienmest, die in de kelder onder de stal wordt opgevangen, worden korrels gemaakt. In de toekomst wordt hier nog een trommelverhitter aan toegevoegd waardoor de bacteriën in de mest worden gedood. Daarmee wordt het eindproduct geschikt als bodembedekking in de stal. Dit heeft de voorkeur boven een product dat elders wordt gekocht en mogelijk stoffen bevat die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de kaas.

Landwinkel en theetuin Keizer
Als laatste bracht het gezelschap een bezoek aan Landwinkel en theetuin Keizer. In de theetuin vertelde de heer Keizer over het ontstaan van de Landwinkel vanuit de regeling ‘nieuwe economische dragers’. In 1990 is de familie begonnen met de verkoop van zelf geteelde producten. Beetje bij beetje breidde het assortiment zich verder uit tot een Landwinkel onder een landelijke formule. Steeds meer producten telen ze zelf om ze zo vers mogelijk te kunnen aanbieden. Duurzaamheid is daarbij belangrijk. De inkoop van producten als komkommer, witlof, tomaten en geitenkaas doet de heer Keizer bij collega’s op het eiland. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de kassen en een bezoek aan de Landwinkel zelf. Het bedrijf ligt langs een vrij drukke fietsroute nabij de Slikken van Flakkee. De heer Keizer vroeg de raadsleden afsluitend of dit mooie natuurgebied nog verder opengesteld kan worden.