"Bij de Mèkkerstee zingen de mensen van geluk", Zorgboerderij De Mèkkerstee is genomineerd voor de REZOtrofee - Het bestuur van het Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee organiseerde voor de zesde keer een reizend symposium, maar bleef dit jaar dichtbij huis met een ‘eilandtour’ langs 20 maatschappelijke projecten voor wonen, welzijn en zorg.

Het Regionaal Zorgoverleg is de netwerkorganisatie van maatschappelijke instellingen en ondernemers die zich richten op de samenleving, zoals woningbouwverenigingen, hulpverleners, zorg-organisaties en welzijn. (www.rezo-goeree-overflakkee.nl)

De deelnemers aan de REZO-eilandtour 2015 nomineerden Zorgboerderij De Mèkkerstee voor de REZO-trofee, na een bezoek aan meerdere zorglocaties op ons eiland. “Het was niet alleen een schitterende dag vanwege het weer, vooral ook door de passie, betrokkenheid en inzet die we overal voelden”.

In vijf groepen trok het gezelschap in personenbusjes over het eiland. Elke groep bezocht vijf of zes zorglocaties. Gertjan van der Valk (Fides Wonen) was onder de indruk van de veranderingen bij de door zijn groep bezochte instellingen. “Er wordt meer gedacht vanuit het waarom, vanuit het hart en het gevoel. Bij de Webego, de Mèkkerstee, de nieuwe Vliedberg, de wijkverpleging, in onze dorpskernen, de psychische zorg van Indigo. We zijn vandaag uitstekend geinformeerd. Er is hart voor de zaak, voor de mens en voor de zorg.”

Ines Pruijt (JSO) vertelde namens haar groep hoe ze de ogen van de clienten van Gemiva zag stralen van passie bij hun daginvulling als concierge op de Bosseschool. “Zij betekenen veel voor de leerkrachten en de school. Een goede vorm van integratie.” Het JAC zou ze wel een aanmoedingsprijs willen geven voor de passie, gedrevenheid en inzet om jongeren, een kwetsbare groep, te bereiken. Bij Webego viel het enthousiasme van de medewerkers op en de goede samenwerking met het bedrijfsleven om bijzondere producten te maken. Bij de dagbesteding in het Reginahof in Dirksland was een ‘kippenvelmoment’. “Mensen ervaren hier dat ze niet alleen er voor staan en er wordt heel respectvol met ze omgegaan.”

Ook Bert Horssels (gemeente) roemt namens zijn groep de goede samenwerking met de buurt en het kinderdagverblijf in Dirksland. “De rode draad bij de instellingen is dat door samenwerking mensen worden ondersteund om langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.” En als het echt niet meer gaat, is het prettig dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen zoals het in aanbouw zijnde Wozoco in Stad a/h Haringvliet. Daar worden alle nieuwste technieken benut om het wonen in het woonzorgcomplex zo comfortabel mogelijk te maken.

Eigen kracht

Bij het bezoek door de groepen aan de vrijwilligers van ’t Centrum in Ooltgensplaat valt op hoe goed het dorp vanuit eigen kracht werkt en passend reageert op vragen vanuit de gemeenschap. Wim Driesse (CuraMare) vond het een indrukwekkende dag en de zorginstellingen die zijn groep bezocht kregen allemaal een dikke 9. Hij zag de zelfredzaamheid in Ooltgensplaat. De meeste indruk maakte de bevlogenheid bij zorgboerderij ‘De Goede Zorg’. “Een prachtig oord met een eigen visie en eigen manier van zorg aan de jongeren.”

Mathy Bayens (Gemeente) sprak namens zijn groep over hoe indrukwekkend het bezoek was van de bezochte projecten. Bij de Overkant in Ouddorp, een locatie die gelegenheid biedt aan maatschappelijke en culturele initiatieven en die ook ondersteunt, werd een presentatie gegeven van het werk van de Boei. “Iedereen vertelt zo enthousiast over zijn project. We hebben veel blije mensen gezien vandaag”, vat hij samen. Zijn groep bezocht ook Buurtzorg Oostflakkee in Oude-Tonge, die zelf vorm geeft aan niet-medisch gebonden zorg thuis, 24 uur per dag. Bij Hernesseroord worden bewuste keuzes gemaakt om de buitenwereld weer binnen te halen en daarmee verbonden te geraken, onder de noemer: Gastvrij Hernesseroord.

Bij terugkomst in het Diekhuus, presenteerde Carla Vermeulen (Stichting Zijn) de sociale thermometer, werd verslag gedaan door de groepen en genoot het gezelschap van een streekdiner, verzorgd door ‘Bij Elles’.

Na het ‘tellen van de stemmen’ bleek dat de Mèkkerstee het topvoorbeeld is van het integreren van passie, zorg en commercie. “De mensen die er werken, lopen gewoon te zingen van geluk.” Daarnaast is de Mèkkerstee een toeristische attractie voor ons eiland. Interessant en leuk om te bezoeken.

Wethouder Gerrit de Jong reikte de REZO-trofee provisorisch uit aan Daan de Viet van Sjaloom Zorg. Het is een beeldje van kunstenaar Corry Ammerlaan dat verbinding verbeeldt. ‘Een bloeiende samenwerking voor kleurrijke personen’, dit sluit goed aan bij de netwerkgedachte van het Regionaal Zorgoverleg. De Jong: “We lopen in de regio voorop maar moeten elkaar scherp houden. Hoe vinden we elkaargo in de nieuwe situatie van de gedecentraliseerde zorg.” Het bestuur van REZO bezorgt de trofee binnenkort bij de medewerkers en leiding van de Mèkkerstee.

Foto's en tekst: REZO / Maria Evers.