Goeree-Overflakkee - Het eilandelijk comité van stichting Woord en Daad houdt zaterdagochtend 1 april 2023 haar jaarlijkse krentenbrodenactie. "We komen weer langs de deuren. Vooraf bestellen en op zaterdagochtend af halen is ook weer mogelijkheid. Bent u niet thuis of vindt u het makkelijker om te bestellen en af te halen die zaterdag 1 april, dan kan dat ook. Graag voor woensdag 29 maart..." Lees meer >>

Vervolg

Woord en Daad: We hopen op veel verkopen aan de deur en veel bestellingen! De opbrengst is bestemd voor het project “Onderwijs in Colombia”.

Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inkomen en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw).

In Colombia werken we samen met Conviventia om christelijk onderwijs te bieden aan kinderen en jongeren uit de levensgevaarlijke buitenwijken van Bogota en in het centrum van die stad. De school waar deze kinderen naartoe gaan heet ‘Dios es Amor‘, God is Liefde. Het onderwijs is sterk gericht op persoonlijke waardigheid, je ontwikkeling als mens en is gebaseerd op christelijke waarden en normen.

Bestellen Krentenbrood

Bestellen kan per email: actiewoordendaadgo@gmail.com

Graag uw naam, adres en telefoonnummer vermelden bij de bestelling. Plus de plaats waar u wilt afhalen.

Door krentenbrood te kopen (€ 4,50 per stuk / 2.50 voor een halfje) kunt ook u een bijdrage leveren aan de uitvoering van dit project.

Mede daarom beveelt Woord en Daad de krentenbrodenactie extra bij u aan!

Bent u niet in de gelegenheid om krentenbroden te kopen, en wilt u toch bijdragen aan het mooie werk van Woord en Daad, dan kan dat ook door de OR code te scannen of een bijdrage over te maken op: NL61 RABO 0361 3137 72.